Częstochowa: szanse i zagrożenia rozwoju

Dzisiaj w auli Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej odbyła się debata na temat roli, jaką Częstochowa odgrywa w województwie śląskim. W dyskusji udział wziął marszałek Wojciech Saługa

Oprócz marszałka Wojciecha Saługi o miejscu Częstochowy na mapie regionu rozmawiali także Krzysztof Matyjaszczyk – prezydent Częstochowy, Jakub Jaworowski – sekretarz stanu w kancelarii premiera, Jerzy Zakrzewski – burmistrz Kłobucka, Tomasz Kucharski – wójt gminy Olsztyn, Marek Biernat – wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Jacek Kasprzyk – doradca ISD Huty Częstochowa i Robert Głowacki – dyrektor Centrum Obsługi Finansowej ZW TRW. Temat dtskusji brzmiał: „Częstochowa – szanse i zagrożeni rozwoju”.

"Jeśli popatrzymy na podział środków europejskich w ostatniej perspektywie finansowej, widać wyraźnie, że subregion północny jest wspierany w takim samym stopniu jak inne obszary województwa" – mówił marszałek Wojciech Saługa. Podkreślał także wielką rolę infrastruktury transportowej. "Dobra komunikacja oznacza wzrost gospodarczy i nowe miejsca pracy" – dodał marszałek.

Z kolei prezydent Matyjaszczyk wymieniał atuty miasta i przekonywał do zmiany myślenia o Częstochowie: "Bardzo intensywnie pracujemy nad zburzeniem stereotypów, związanych z naszym miastem. Nie wszyscy wiedzą, że w naszym mieście działa 28 tys firm, że są tutaj uczelnie, że mamy dwie specjalne strefy ekonomiczne" – mówił prezydent Matyjaszczyk.

Minister Jaworowski podkreślał natomiast, że Częstochowa dysponuje wszystkimi atutami, pozwalającymi miastu odnieść sukces i stać się czarnym koniem wśród miast liderujących w Polsce.

Wiele uwagi paneliści poświecili także jakości życia w Częstochowie – kwestiom, związanym z budownictwem mieszkaniowym, poziomem bezrobocia, aktywnością gospodarczą i przedsiębiorczością. Wszyscy uczestnicy dyskusji podkreślali, jak ważna jest współpraca – zwracali na to uwagę, zarówno burmistrz Kłobucka jak i wójt Olsztyna.

W dyskusji powrócił też wątek pozycji Częstochowy w województwie śląskim po tym, jak miasto straciło status miasta wojewódzkiego. "Nie możemy obrażać się na rzeczywistość, ale powinniśmy się w tej rzeczywistości odnaleźć. I my to robimy. Musimy też przełamywać stereotypy" – przekonywał prezydent Matyjaszczyk. 

"Kiedy spojrzymy na Częstochową z perspektywy centrum aglomeracji, okaże się, że to bardzo ważne miasto regionu. Dyskusja udowodniła jednak, jak ważna jest rozmowa o tym, w jakim miejscu znajduje się dzisiaj nasz region i tworzące go miasta" – konkludował marszałek Wojciech Saługa.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Filmy