Globalne wyzwania z lokalnej perspektywy

Kilka tysięcy uczestników, międzynarodowi eksperci i panele tematyczne dotyczące wyzwań i problemów, które dotykają sektora małych i średnich przedsiębiorców. W Katowicach rozpoczął się V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

W inauguracji kongresu uczestniczyli przedstawiciele rządu RP, parlamentarzyści, samorządowcy oraz reprezentanci świata nauki i biznesu. Zacieśnienie współpracy między tymi środowiskami jest zdaniem organizatorów kluczem do rozwoju regionu i Polski.

„To mali i średni przedsiębiorcy stanowią o sile i rozwoju gospodarki. Dzisiaj nasz region ma dwa oblicza; kreatywnej przedsiębiorczości, która jest jego motorem i kryzysu górnictwa. Wierzę, że górnictwo też będzie wkrótce wielkim wsparciem, a to co tu wypracujemy okaże się owocne dla rozwoju regionu i kraju” – przekonywał w trakcie otwarcia kongresu Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa.

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbywa się już po raz piąty, tym razem w nowoczesnym gmachu Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach, gdzie zaplanowano kilkadziesiąt sesji panelowych, szereg warsztatów i spotkań w których udział wezmą międzynarodowi eksperci, politycy i przedsiębiorcy.

„Polityka najlepiej służy ludziom, jeżeli służy przedsiębiorczości. Ten kongres jest wydarzeniem ważnym dla wszystkich, którym rozwój gospodarczy leży na sercu. Ta eksplozja przedsiębiorczości, którą obserwujemy po 1989 roku, pozwoliła nam się rozwinąć i dzięki wolności gospodarczej jesteśmy krajem coraz bardziej przyjaznym do życia, ale musimy zdawać sobie sprawę, że wyzwaniem jest poprawa warunków dla tych, którzy przygodę z biznesem chcą rozpocząć” – podkreślał wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński.

W tegorocznej odsłonie kongresu istotne miejsce zajmują zagadnienia związane ze szkolnictwem, start-upami i rolą studentów w kształtowaniu nowoczesnego biznesu. Nie mogło w nim zabraknąć również kwestii, które w kontekście nowej perspektywy unijnej mają kluczowe znaczenie – konkurencyjności i innowacyjności regionalnej gospodarki. Sporo miejsca poświęcono też problematyce zmian prawnych, ułatwień w zakładaniu firm i ich szerszej obecności na rynkach zagranicznych.

Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw potrwa do środy 14 października. Wydarzeniem towarzyszącym kongresu są Targi Biznes Expo, w których biorą udział praktycy i doradcy z różnych dziedzin, m.in. prawnych, finansowych, rachunkowych, czy doradcy informujący o możliwości pozyskiwania funduszy europejskich.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Filmy