Pieniądze dla najzdolniejszych

Zarząd Województwa Śląskiego przyznał 30 stypendiów w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego obowiązującego od września 2015 roku do czerwca 2018 roku”.

Wręczenie stypendiów najlepszym uczniom regionu odbyło się dziś w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. W spotkaniu uczestniczyła wicemarszałek Aleksandra Skowronek. „Kapituła wybrała najlepszych z najlepszych. To oznacza, że jesteście najlepsi w swoich dziedzinach w województwie śląskim. Mam nadzieję, że stypendium pozwoli każdemu z was na realizację swojej ścieżki rozwoju i swoich pasji” – powiedziała wicemarszałek Skowronek.

„Każdy uczeń potrzebuje motywacji i nagrody za wysiłek nauki. Ważna jest wasza satysfakcja i zadowolenie z osiąganych sukcesów. Gratuluję także waszym nauczycielom umiejętnego oszlifowania diamentów, którymi jesteście” – zwróciła się do stypendystów Lucyna Ekkert, przewodnicząca Komisji Edukacji, Nauki i Kultury Sejmiku Województwa Śląskiego.

Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, którego zainteresowania wykraczają poza obowiązujący program nauczania i który może poszczycić się znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi. Musi także uzyskać w ostatnim roku szkolnym średnią ocen 4,80 oraz udokumentować wszystkie wybitne osiągnięcia.

Na rok szkolny 2015/2016 Zarząd przeznaczył łącznie na stypendia kwotę 102 600 zł. Stypendium wynosi 3420 zł i będzie przekazywane uczniom w 9 transzach, tj. od października 2015 roku do czerwca 2016 roku.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Załączniki
Lista stypendystów