70 lat liceum z Jaworzna

Spotkanie wielu pokoleń. I Liceum Ogólnokształcące w Jaworznie obchodzi 70 lat istnienia. 

W uroczystości związanej z jubileuszem I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie uczestniczył Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa, prywatnie absolwent liceum. Gościem honorowym była także Barbara Trzetrzelewska, znakomita polska wokalistka pochodząca z Jaworzna, także absolwentka szkoły. Na sali gimnastycznej szkoły spotkali się przedstawiciele wielu pokoleń wychowanków liceum, które zapoczątkowało swoją działalność w 1945 roku.

„To dla mnie wzruszająca chwila. To magiczne miejsce, gdzie czas się zatrzymał się i wchodząc tu miałem wrażenie, jakbym uczęszczał do niej wczoraj. Liceum to zawsze kojarzyło się z czymś elitarnym i choć dziś wiele się wokół zmieniło, to życzę wam byście tę elitarność podtrzymywali. Składam wam podziękowania za ten trud, a młodzieży życzę dużo zapału i jestem przekonany, że po latach będziecie tu wracać jak ja, z łezką w oku” – podkreślał marszałek Wojciech Saługa.

W trakcie spotkania marszałek Wojciech Saługa uhonorował Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego wieloletniego dyrektora liceum, Józefa Kozowicza.

Barbara Trzetrzelewska została z kolei wyróżniona tytułem Złotej Jedynki, nagrody przyznawanej wybitnym absolwentom I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Filmy