Zostań przedsiębiorcą społecznym

Jak założyć przedsiębiorstwo społeczne? Co zrobić, by działało z sukcesem? Dlaczego warto sięgać po dotacje unijne? Odpowiedzi na te pytania padną 20 listopada podczas konferencji o wykorzystaniu środków RPO WSL 2014-2020

Spotkanie jest skierowane do mieszkańców województwa śląskiego, w tym w szczególności do przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji zajmujących się wspieraniem ekonomii społecznej w regionie oraz przedsiębiorstw społecznych.

Organizatorzy zaprosili do udziału najciekawszych ekspertów i beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego. O swoich spółdzielniach opowiedzą:

  • Agnieszka Grabińska – Jasne, że BUS z Częstochowy
  • Natalia Kucypera – DeKATO z Katowic
  • Bogusław Kamiński – Fajna Spółdzielnia z Zabrza
  • Agata Swędzioł – Spółdzielnia OPOKA z Kluczy (Przedsiębiorstwo Społeczne 2014)
  • Natomiast Marta Leżańska – kierownik Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Częstochowie – przedstawi ideę oraz rolę działania tego typu instytucji.

O ekonomii społecznej w kontekście środków unijnych debatować będą eksperci:

  • Bożena Borowiec – Dyrektor ROPS w Katowicach,
  • Cezary Miżejewski – ekspert społeczny, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego,
  • Tomasz Schimanek – działacz „trzeciego sektora”, ekspert Akademii Rozwoju Filantropii,
  • Jakub Wygnański – ekspert społeczny z Pracowni badań i innowacji społecznych Stocznia.

Gość specjalny wydarzenia – prof. Jerzy Hausner – wystąpi z wykładem „O rozwoju społecznym Polski".

Konferencja ma zachęcać do pozytywnej zmiany swojego otoczenia, aktywnego działania na rzecz własnego środowiska oraz realizowania ambitnych, nowatorskich i oryginalnych pomysłów.

Liczba miejsc jest ograniczona – zgłoszenia przyjmowane są za pomocą formularza rejestracyjnego.

Organizatorem wydarzenia jest Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 77 40 431 oraz na stronie RPO WSL 2014-2020.

Miejsce spotkania:
Muzeum Śląskie (Audytorium)
ul. T. Dobrowolskiego 1, Katowice