Wspólnie można więcej

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych, możliwość wsparcia szkół mistrzostwa sportowego i szczegóły dotyczące planu transportowego - to główne tematy dyskusji w ramach Konwentu Starostów Województwa Śląskiego, który odbywał się w Bobolicach

„Te bezpośrednie spotkania są dla mnie bardzo ważne, ten kontakt pozwala tworzyć wspólnie istotne z perspektywy regionu rozwiązania. Dzięki tej współpracy, a nawet przedyskutowaniu niektórych tematów, możemy podejmować lepsze i bardziej skuteczne decyzje” – przekonywał Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa, który uczestniczył w obradach konwentu.

Tematem, który wzbudził najwięcej emocji w trakcie obrad, była realizacja tzw. planu transportowego, który na szczeblu regionu został przyjęty przez Sejmik Województwa Śląskiego w sierpniu 2015 roku. Przygotowanie go wynika z ustawy o transporcie zbiorowym i obowiązek ten obejmuje też m.in. powiaty powyżej 80 tys. mieszkańców. Uczestnicy spotkania doszli do wniosku, że w tym kontekście ważne jest powołanie zespołu i skoordynowanie działań, by transport publiczny działał skutecznie.

„Dzisiaj 180 mln zł rocznie przeznaczamy na organizacje przewozów kolejowych i oparcie tego planu transportowego na kolei leży po stronie samorządu wojewódzkiego. Transport publiczny to ciągle żywy i ciągle istotny temat, więc trzeba obserwować zmiany i reagować na nie wspólnie, koordynować działania np. w kwestii uzgodnienia rozkładów jazdy czy wspólnego biletu” – mówił marszałek Wojciech Saługa.

Ważnym tematem konwentu była także nowa perspektywa unijna i możliwość kompleksowego uzbrojenia terenów inwestycyjnych typu „brownfield”. Na te działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przewidziano 30 mln euro.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.