Wizyty studyjne z warsztatem design thinking

Zaprasza Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Czy warto realizować projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego? Jak się je tworzy? Jakie są opinie osób, które skorzystały z dofinansowania unijnego? Odpowiedzi na te i inne pytania poznać można podczas wizyt studyjnych połączonych z warsztatem design thinking.

W „stolicach” czterech subregionów województwa śląskiego – w Katowicach, Częstochowie, Bielsku-Białej i Rybniku odbywają się spotkania poświęcone obszarom wsparcia w ramach RPO WSL 2014-2020, w części EFS, tj. regionalnemu rynkowi pracy, regionalnym kadrom gospodarki opartej na wiedzy, włączeniu społecznemu oraz wzmocnieniu potencjału edukacyjnego.

Spotkania mają za zadanie zainspirować i zachęcić kolejnych beneficjentów do przekuwania swoich pomysłów w projekty. Uczestnicy nie tylko poznają zasady ubiegania się o unijne dofinansowanie, ale także spotykają się z osobami bezpośrednio zaangażowanymi w realizację projektów w ubiegłej perspektywie finansowej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Będzie także okazja do rozmowy na temat rozliczania projektów i kontroli.

Ważnym punktem każdej z wizyt są warsztaty design thinking prowadzone przez Joannę Szustakiewicz, doktorantkę z Politechniki Gdańskiej, kierownik projektu Design Thinking Festival. Zajęcia mają ułatwić przyszłym beneficjentom zamianę pomysłów w realne projekty.

„Design Thinking to metodyka rozwiązywania problemów odpowiadająca na potrzeby ludzi, których one dotyczą. Wykorzystywana jest do projektowania nowych usług i produktów. Dostarcza klientom wartości wynikającej nie tylko z innowacyjności rozwiązania, ale również z rzeczywistej troski o nich samych. Dzięki temu odbiorcy już na etapie projektowania czują się potrzebni i zaproszeni do czynnego zaangażowania w tworzenie i wdrażanie przeznaczonych dla nich rozwiązań. Myślenie projektowe może być również efektywnie wykorzystanie na etapie planowania projektu” – wyjaśnia. „Design thinking pozwala zweryfikować własne założenia poprzez poznanie potrzeb odbiorców i zdefiniowanie problemu z ich perspektywy. Narzędzia wspomagające zespołową pracę kreatywną pozwalają wypracować nowatorskie rozwiązania, nierzadko zaskakujące. Prototypowanie i testowanie z użytkownikami dostarcza potwierdzenia skuteczności wypracowanych koncepcji oraz umożliwia ich jak najlepsze dostosowanie do potrzeb odbiorców. Z kolei wykorzystanie elementów design thinking w trakcie trwania projektu podtrzymuje zaangażowanie odbiorców oraz dostarcza narzędzi do weryfikacji i doskonalenia realizowanych zadań” – podkreśla Joanna Szustakiewicz.

Wciąż można się zapisywać poprzez FORMULARZ REJESTRACYJNY na wizyty, które odbędą się:

  • 10.12.2015 - subregion południowy (wzmocnienie potencjału edukacyjnego)
  • 10.12.2015 - subregion południowy (włączenie społeczne)
  • 11.12.2015 - subregion centralny (regionalny rynek pracy)
  • 11.12.2015 - subregion centralny (regionalne kadry gospodarki)
  • 14.12.2015 - subregion północny (wzmocnienie potencjału edukacyjnego)
  • 14.12.2015 - subregion północny (regionalny rynek pracy)
  • 15.12.2015 - subregion północny (regionalny rynek pracy)
  • 15.12.2015 - subregion północny (włączenie społeczne)

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie organizatora oraz pod numerem telefonu: 501 708 761.

Organizatorem wizyt jest Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.