W świątecznym nastroju

Spotkanie opłatkowe przedstawicieli organizacji kombatanckich i niepodległościowych

Na zaproszenie marszałka Wojciecha Saługi na spotkanie ze środowiskami kombatanckimi i niepodległościowymi z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia przybyli przedstawiciele władz, służb mundurowych, duchowieństwo, harcerze oraz młodzież. W uroczystości uczestniczyli także wicemarszałek Stanisław Dąbrowa, przewodniczący Sejmiku Grzegorz Wolnik i prezydent Katowic Marcin Krupa.

Meldunek Marszałkowi Województwa Śląskiego o rozpoczęciu uroczystego spotkania świąteczno-noworocznego złożył kpt. rez. Henryk Smoróg.

W imieniu gości głos zabrali m.in. płk. dypl. Stanisław Kiewro, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Związku Sybiraków oraz kombatanci - Honorowy Prezes Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Włodzimierz Czechowski oraz ppłk Marian Piotrowicz.

Modlitwę ekumeniczną zmówili bp pomocniczy archidiecezji katowickiej Marek Szkudło, zwierzchnik diecezji katowickiej kościoła ewangelicko-augsburskiego bp Marian Niemiec oraz proboszcz kościoła prawosławnego ks. płk mitrat Sergiusz Dziewiatowski.

„Tak liczna obecność podczas dorocznego spotkania kombatantów dowodzi ogromnego szacunku, jakim cieszy się to środowisko. Dzięki wam możemy przeżywać te chwile w komfortowych warunkach, w pokoju i bezpieczeństwie. Niepodległość nie jest dana raz na zawsze, stąd musimy pamiętać, że każdy dzień jest wyzwaniem, by pracować dla dobra kraju, biorąc przykład z tu obecnych. Życzę nam wszystkim, byśmy byli dumni z naszej ojczyzny i cieszyli się wolnością i pokojem” – powiedział marszałek Wojciech Saługa.

Uroczystość uświetniła orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny oraz Żeńska Orkiestra Salonowa KWK „Staszic”.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.