Innowator Śląska 2015

Do 29 stycznia organizatorzy czekają na zgłoszenia firm i instytucji naukowych do ósmej edycji konkursu

Konkurs objęty jest honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego w ramach marki INNOSILESIA.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty w czterech kategoriach:

  • mikroprzedsiębiorca
  • mały przedsiębiorca
  • średni przedsiębiorca
  • instytucja sektora badawczo-rozwojowego

Uczestnicy Innowatora Śląska muszą wykazać się udokumentowanym wprowadzeniem na rynek innowacyjnego produktu, technologii lub usługi w okresie ostatnich trzech lat.

Konkurs ma na celu promowanie innowacji wprowadzanych przez podmioty z województwa śląskiego, poprawę wizerunku regionu poprzez pokazanie dobrych praktyk oraz zachęcanie do poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych.

Wyniki finału konkursu zostaną przedstawione na specjalnie zorganizowanej gali, która odbędzie się podczas Międzynarodowych Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych „Intarg” w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w dniu 14 czerwca 2016 r.

Nagrodami w konkursie są między innymi:

  • nagroda specjalna Prezesa Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w kwocie 10 000 zł dla jednego rozwiązania wybranego spośród czterech najbardziej innowacyjnych w konkursie
  • stoisko wystawiennicze podczas Międzynarodowych Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych Intarg w MCK w Katowicach,
  • grawerowany dyplom „Innowator Śląska 2015”,
  • promocja z wykorzystaniem narzędzi projektu Enterprise Europe Network w kraju i za granicą.

Organizatorem konkursu jest Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Deklaracja uczestnictwa oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie: www.gapr.pl

Zgłoszenia należy przesyłać do 29 stycznia 2016 r.