Współpraca gwarantem rozwoju

Podsumowanie dotychczasowej współpracy i plany związane z wdrażaniem Strategii dla Polski Południowej. Radni Sejmików Województw Małopolskiego i Śląskiego obradowali razem z okazji drugiej rocznicy przyjęcia dokumentu przez rząd

Wspólna sesja odbywała się w Gmachu Sejmu Śląskiego. W jej trakcie przedstawiono dotychczasowe efekty we wdrażaniu strategii.

„Nabieramy rozpędu w realizacji wspólnych przedsięwzięć. Wspólne zakupy taboru kolejowego – obsługującego połączenia między naszymi województwami i kolejny zaplanowany wspólny przetarg kolejowy to jeden z konkretów Polski Południowej. Do tego wspólnie działamy w Brukseli – w ramach naszego przedstawicielstwa w Brukseli, czyli Domu Polski Południowej razem promujemy nasze regiony w stolicy Europy – przekonywał Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa.

Strategia dla Rozwoju Polski Południowej to pierwsza ze strategii ponadregionalnych w Polsce, która powstała dzięki oddolnej inicjatywie regionów. Założenia do dokumentu przyjęto w grudniu 2011 roku, a sam dokument został ogłoszony w trakcie wspólnej Sesji Sejmików, która odbyła się 5 kwietnia 2013 roku w Sali Senatorskiej na Wawelu. Rząd RP przyjął Strategię 8 stycznia 2014 roku.

„To gotowy dokument, w którym jednym głosem mówimy co jest kluczowe z punktu widzenia regionów. Oddolne dokumenty, a takim jest ta strategia, są zawsze bardziej autentyczne, bo wynikają z realnych potrzeb obu województw. Ta strategia przyczyniła się do kształtu naszych programów operacyjnych, które są jednymi z największych w kraju” – podkreślał marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa.

W trakcie sesji zaprezentowano efekty dotychczasowej współpracy. Dzięki kooperacji regiony lepiej przygotowały się do unijnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 i będą mogły wcielić w życie wspólne pomysły i projekty, a te są wyżej punktowane. Polska Południowa to podniesienie konkurencyjności obszaru w stosunku do innych regionów Europy – wg ostatnich danych udział makroregionu Polski Południowej w polskim PKB przekroczył 20 procent. Dzięki połączeniu sił pod szyldem Polski Południowej w sektorze badań i rozwoju pracuje dzisiaj łącznie ok. 32,5 tys. osób, co daje pod tym względem drugie miejsce w kraju.

Podstawowym wyzwaniem strategicznym Polski Południowej jest stworzenie takich warunków, aby jak najkorzystniej wykorzystać potencjał ludności zamieszkującej ten obszar, a także wzmacnianie współpracy na rzecz innowacyjnego wykorzystania potencjału gospodarczego, naukowego, kulturalnego i unikatowych zasobów przyrodniczych. Punktem odniesienia dla Polski Południowej są inne europejskie regiony, będące konkurentami, ale mogące stać się partnerami w realizacji innowacyjnych przedsięwzięć rozwijających gospodarkę, kulturę, naukę i edukację w Polsce Południowej.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Linki do stron zewnętrznych
Strategia dla Rozwoju Polski Południowej w obszarze województw małopolskiego i śląskiego do roku 2020

Filmy