Śląskie dla dwóch kółek

Kierunek - spójna polityka rowerowa. Tak w kilku słowach można podsumować podpisaną dzisiaj deklarację w sprawie realizacji wspólnej polityki rowerowej na terenie województwa śląskiego

Dokument w imieniu Województwa Śląskiego podpisał członek Zarządu Henryk Mercik. Górnośląski Związek Metropolitalny reprezentowała Małgorzata Mańka-Szulik. Podpisanie deklaracji poprzedziła debata oxfordzka z udziałem uczniów I LO oraz II LO w Rudzie Śląskiej „Metropolia szansą dla młodzieży. Rower w metropolii”.

„Chcemy stworzyć w regionie wspólny front rowerowy, byśmy działali zgodnie z wytycznymi dotyczącymi infrastruktury czy planowania. Zamierzamy skorzystać z gotowego podręcznika opracowanego przez GZM. Chcemy, by rower był nie tyko środkiem rekreacji, ale żeby stał się narzędziem komunikacji, by mieszkańcy województwa jeździli na rowerach do szkoły czy do pracy. Do tej układanki wpisują się Koleje Śląskie, które mają stać się przyjazne rowerzystom, mamy nadzieję że dołączy też KZK GOP i uda się spiąć te elementy w jeden system” – przekonywał członek Zarządu Województwa Śląskiego Henryk Mercik.

Województwo Śląskie i GZM deklarują w dokumencie potrzebę kształtowania wspólnej polityki rowerowej poprzez m.in. integrację podmiotów, organizacji i środowisk działających na rzecz upowszechniania roweru, tworzenie sieci tras rowerowych oraz wdrażanie spójnego systemu wypożyczalni rowerowych zintegrowanego z innymi środkami transportu. Jednym z celów jest też wprowadzanie innowacji podnoszących komfort i bezpieczeństwo korzystania z roweru oraz jego promocja jako środka transportu i rekreacji.

„Górnośląski Związek Metropolitalny opracował trzy ważne dokumenty dla kształtowania metropolitalnej polityki rowerowej. To studium systemu tras rowerowych, standardy realizacji infrastruktury rowerowej i koncepcja wypożyczalni rowerów. Mamy nadzieję, że to kompendium wiedzy - rekomendowane także przez Urząd Marszałkowski – przyczyni się do upowszechnienia dobrych wzorców i stopniowego dorównania europejskim dobrym praktykom w tym zakresie” – stwierdziła Małgorzata Mańka-Szulik.

W zamierzeniach jest także powołanie Śląskiej Federacji Rowerowej, utworzenie Metropolitalnego Zespołu ds. rozwoju polityki rowerowej oraz opracowanie strategii rozwoju ruchu rowerowego. Planuje się także przeprowadzenie audytów istniejących traktów rowerowych oraz tras nieczynnych kolei przemysłowych i wałów przeciwpowodziowych pod kątem możliwości poprowadzenia szlaków rowerowych.


Warto przypomnieć, że w urzędzie marszałkowskim od kilku miesięcy działa oficer rowerowy odpowiedzialny za koordynację polityki rowerowej regionu. Śląskie jest trzecim regionem w kraju, gdzie samorząd szczebla wojewódzkiego zajmuje się problematyką rowerową.

„Rower przeżywa prawdziwy renesans, a turystyka rowerowa stała się bodaj najpopularniejszą formą aktywnego wypoczynku. Coraz częściej widać rowerzystów na ulicach miast i żeby utrzymać ten pozytywny trend, należy zadbać o tworzenie regionalnych i krajowych tras rowerowych połączonych w sieć. Szczególnie istotne jest to na Śląsku gdzie stworzenie odpowiednich warunków dla ruchu rowerowego będzie mieć ogromny wpływ na poprawę kondycji i zdrowia mieszkańców. Tego typu działania wpływają też pozytywnie na wizerunek regionu i mogą stać się ważnym elementem jego promocji”- dodaje oficer rowerowy województwa Aleksander Kopia.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Załączniki