Powstał Program Rozwoju Regionalnego

Sejmik Województwa Śląskiego uchwalił Program Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001-2002
Jest on kolejnym etapem programowania rozwoju regionu i stanowi następną fazę realizacji uchwalonej 25 września 2000 Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015. Według ustawy o samorządzie województwa i ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego samorząd województwa odpowiada za programowanie rozwoju i realizację celów na poziomie regionalnym oraz nadzoruje działania wspierające rozwój w województwie. Program Rozwoju Regionalnego stanowi podstawę wniosku Zarządu Województwa o wsparcie z budżetu państwa, jest również podstawą negocjacji kontraktu wojewódzkiego. Zgodnie z ustawą o zasadach wspierania rozwoju regionalnego rokowania dotyczące kontraktu powinny zakończyć się w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia ustawy budżetowej. Kontrakt powinien być podpisany nie później niż 30 czerwca 2001r. Program Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001-2002