II Europejski Kongres Samorządów

"Samorządy – w poszukiwaniu fundamentów przyszłości” – pod takim hasłem odbywa się II edycja krakowskiego kongresu. Gościem wydarzenia był marszałek Wojciech Saługa 

Marszałek wziął udział w panelu „Ponad 10 lat funduszy europejskich. Co się udało, a co mogliśmy zrobić lepiej”. Uczestnicy dyskusji zastanawiali się nad bilansem ostatnich dziesięciu lat z perspektywy samorządów: czy udało się dobrze wykorzystać środki unijne, co można było zrobić lepiej oraz jak wyglądają doświadczenia innych członków Unii Europejskiej z funduszami europejskimi.

„Dobrze wydane środki europejskie mogą pozytywnie zmieniać życie mieszańców regionu. W ciągu minionych 10 lat nadrobiliśmy zaległości cywilizacyjne wobec krajów Europy Zachodniej. Najbardziej widoczna jest oczywiście poprawa w infrastrukturze drogowej, rozwoju miast i ochronie środowiska, ale i zmiany spowodowane przez wiele projektów społecznych. Przez tych ponad dziesięć lat zmienił się też sposób myślenia o funduszach, potrafimy lepiej gospodarować tymi pieniędzmi, wspólnie kumulować pomysły i przekuwać je w konkretne projekty" – mówił marszałek Saługa.

Jako przykład dobrych praktyk Wojciech Saługa podał powstałą w Katowicach strefę kultury, w której dzięki m.in. środkom europejskim i wspólnym działaniom samorządów miejskiego i wojewódzkiego powstała siedziba NOSPR, nowe Muzeum Śląskie oraz Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Innym przykładem, którym posłużył się marszałek, był projekt społeczny w katowickim Nikiszowcu. Marszałek podzielił się także refleksją na temat utrudnień w efektywniejszym wykorzystywaniu środków europejskich.

„Długi czas programowania oraz gorset obowiązujących procedur powoduje niezwykle małą elastyczność w reagowaniu na problemy, które mogłyby zostać rozwiązane z udziałem funduszy unijnych. Barierą dla mniejszych gmin jest konieczność wkładu własnego, którego samorządy czasem nie są w stanie zgromadzić. Niemniej jednak nie możemy zapominać, że minione dziesięciolecie to czas sukcesu i gwałtownego rozwoju naszego kraju właśnie dzięki środkom z unii europejskiej” - dodał marszałek Saługa.

W panelu obok marszałka wzięli także udział: Rudolf Bauer - Dyrektor, CESCI-Carpathia ze Słowacji, Sorin Maxim - Sekretarz Stanu z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Administracji Publicznej z Rumunii, Carla Rey - Sekretarz Generalny, AICCRE z Włoch, Bogusław Sonik - Poseł na Sejm RP oraz Marek Woźniak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Europejski Kongres Samorządów w Krakowie to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu. Kongres stanowi okazję dla przedstawicieli polskich i środkowoeuropejskich samorządów do rozmowy o tym, jak zwiększyć efektywność wykorzystywania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W drugiej edycji Europejskiego Kongresu Samorządów, bierze udział ponad 1200 uczestników, wyznaczono siedem ścieżek tematycznych dotyczących finansów, gospodarki, społeczeństwa, innowacji, środowiska, rewitalizacji i samorządu gospodarczego. Kongres obejmuje ponad 50 wydarzeń, takich jak bloki programowe, raporty, panele, warsztaty, wykłady i prezentacje.

Jutro, w drugim dniu obrad członek Zarządu Kazimierz Karolczak uczestniczył będzie w panelu „Recepta na sukces ekonomiczny regionu: know-how czy przemysł?”.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.