Rusza projekt „Regionalny Trójkąt Weimarski INTERREG III C”

10 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego (Sala Marmurowa) odbędzie się konferencja regionalna na temat projektu Regionalny Trójkąt Weimarski INTERREG III C.
W czasie spotkania zaprezentowana zostanie Inicjatywa Wspólnotowa oraz projekt Regionalnego Trójkąta Weimarskiego INTERREG III C. Przewidziano także prezentacje trzech obszarów tematycznych realizowanych w ramach projektu: restrukturyzacja przemysłu, polityka społeczna oraz nowoczesna administracja. Na konferencję zaproszeni zostali samorządowcy, przedstawiciele instytucji realizujących zadania z obszarów restrukturyzacji przemysłu i polityki społecznej oraz naukowcy z województwa śląskiego. Gościem spotkania będzie przedstawiciel projektu Regionalny Trójkąt Weimarski INTERREG III C Juan Carmona–Schneider. Idea projektu powstała w roku ubiegłym. 5 września 2003 w Katowicach, Marszałek Michał Czarski, Wiceprzewodniczący Rady Regionalnej Nord-Pas de Calais Martine Filleul oraz Szef Kancelarii Premiera Północnej Nadrenii–Westfalii Wolfram Kuschke podpisali deklarację wyrażającą wolę współpracy trzech regionów w ramach tego projektu. Regionalny Trójkąt Weimarski INTERREG III C realizowany będzie do marca 2007. Ustalono, iż tematyka wspólnych działań ma dotyczyć:
  • restrukturyzacji przemysłu i terenów poprzemysłowych (zwłaszcza rewitalizacji terenów poprzemysłowych, rozwoju odnawialnych i alternatywnych źródeł energii, rozwoju MŚP),
  • polityki społecznej (m.in. rewitalizacji obszarów miejskich oraz problemów społecznych, problematyki bezrobocia w określonych grupach społecznych),
  • nowoczesnej administracji (regionem odpowiedzialnym za ten komponent jest Województwo Śląskie) obejmującej przygotowanie przyszłych pracowników lokalnej i regionalnej administracji oraz kształcenie pracowników administracji samorządowej.
Załączniki
Szczegółowe informacje na temat projektu Regionalny Trójkąt Weimarski INTERREG III C