Czas na rozwój ukierunkowany

Innowacje i depopulacja jako przykład zestawienia głównych wyzwań i problemów z jakimi zmagają się regiony było przedmiotem dyskusji w ramach panelu odbywającego się podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Uczestnicy spotkania, marszałkowie i członkowie Zarządów województw, rozmawiali o głównych wyzwaniach rozwojowych w perspektywie najbliższych lat, od problemu depopulacji, przez wykorzystanie i ukierunkowanie środków unijnych, po wyzwania związane z transportem i ekologią. Województwo Śląskie reprezentował marszałek Wojciech Saługa.

„Śląskie to silna gospodarka, nowoczesna infrastruktura, ale także poprzemysłowa tradycja z której z jednej strony jesteśmy dumni, ale która stanowi też pewien bagaż. Przed nami rewitalizacja miast i przestrzeni zdegradowanych oraz problem demograficzny związany z depopulacją. Stawiamy mocno na politykę senioralną, edukację młodego pokolenia, ale naszym głównym celem jest poprawa jakości życia w regionie i stwarzanie szans rozwojowych dla przedsiębiorców, tylko w ten sposób najzdolniejsi pozostaną w regionie” – przekonywał marszałek Wojciech Saługa.

W trakcie drugiego dnia kongresu odbyło się kilkadziesiąt paneli tematycznych z udziałem ekspertów ze świata nauki, biznesu, samorządności, kultury i mediów. Sporo miejsca poświęcono dyskusji na temat rewitalizacji miast i przestrzeni miejskich. W debacie dotyczącej tego tematu uczestniczył członek Zarządu Województwa Śląskiego, Henryk Mercik.

„Mamy wiele przykładów rewitalizacji, ale nie wszystkie oddziałują właściwie na otoczenie i często zastanawiamy się co zrobić, by to oddziaływanie zwiększyć. Prywatne środki powinny odgrywać ważną rolę w przypadku rewitalizacji, ale to zadaniem samorządów jest ich właściwe ukierunkowanie i wspieranie tworzenia takich warunków prawnych, by miasta były dla mieszkańców, a nie dla zysku” – mówił w trakcie panelu Henryk Mercik.

W panelu związanym z wyzwaniami rynku pracy wziął natomiast udział członek Zarządu Województwa Śląskiego, Kazimierz Karolczak.

„Dobrze wykształceni, zdolni do uczenia się i dostosowania pracownicy będą zawsze poszukiwani na rynku pracy i wiele wskazuje na to, że to zapotrzebowanie będzie rosnąć. Coraz więcej firm, szczególnie w naszym regionie, działa w oparciu o wiedzę i unikalne umiejętności, stąd mój apel i postulat, by kłaść na ten aspekt szczególny nacisk. Pracodawcy zaś powinni pamiętać, że w sytuacji rynku na którym brakuje wysoko wykwalifikowanych pracowników, będą się oni kierować ku firmom, które dają im lesze warunki zatrudnienia i wynagradzania” – tłumaczył Kazimierz Karolczak.

Dyskusja w trakcie panelu skupiała się nie tylko na zmianach związanych z rozwojem rynku pracy w Polsce i w Europie, ale także na wspieraniu specjalizacji regionalnych i zmianach w systemie kształcenia, niezbędnych z punktu widzenia potrzeb pracodawców. Przedsiębiorcy, instytucje pośredniczące rynku pracy oraz przedstawiciele urzędów rozmawiali o zmieniającym się rynku zatrudnienia i postulowali większą elastyczność w zatrudnianiu przy zachowaniu ochrony praw pracowników.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.