Znaleźć receptę na rozwój

Przełamać stereotypy związane z regionem i znaleźć receptę na jego rozwój to temat przewodni debaty odbywającej się w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który zakończył się dzisiaj w Katowicach

„Odczarować Śląsk. Idee dla regionu” pod takim hasłem przebiegała dyskusja dotycząca wyzwań i perspektyw związanych z przyszłością Śląska. W panelu uczestniczył marszałek Wojciech Saługa. „Musimy szukać nowego węgla, nowej maszyny parowej. Jesteśmy na etapie dużych zmian, wciąż dźwigając na barkach problemy przeszłości, ale Śląskie jest regionem nowoczesnym, potrzeba go tylko odczarować, dostrzec potencjał i go wykorzystać. Trzeba budować jakość życia, przestrzeń do działania a ta symboliczna maszyna parowa już na pewno w czyjejś głowie dojrzewa” – tłumaczył marszałek Wojciech Saługa.

Uczestnicy spotkania wskazywali na idee i pomysły, które nie tylko zmienią dotychczasowy wizerunek regionu, ale sprawią, że będzie się jeszcze intensywniej rozwijał. Dużą rolę w tym procesie mają odgrywać młodzi, kreatywni ludzie. To właśnie oni są największym atutem regionu i w oparciu o ten potencjał warto wspierać inteligentne specjalizacje regionalne.

„Powinniśmy pracować nad zmianą mentalności ludzi, pobudzać ich do kreatywności i przedsiębiorczości. Wśród specjalizacji regionu wskazałbym na cztery, które warto rozwijać i inwestować w nie: innowacyjną medycynę, energetykę, rewitalizację oraz nowoczesny przemysł górniczy” – przekonywał prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Tadeusz Donocik.

W trakcie debaty sporo miejsca poświęcono zmianom, które obserwujemy w województwie śląskim. Słabości, które przez lata stały na drodze do jego rozwoju, mogą stać się jego atutem, a postindustrialne przestrzenie, przy skutecznej rewitalizacji są w stanie przyciągać do regionu nie tylko inwestorów, ale i turystów.

W ostatnim dniu Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbywało się kilkadziesiąt paneli tematycznych. W dyskusji dotyczącej kwestii zarządzania zasobami wodnymi i ich wpływie na rozwój gospodarczy wziął udział członek Zarządu Województwa Śląskiego, Kazimierz Karolczak.

„Dużo mówi się dzisiaj o bezpieczeństwie energetycznym, ale czas zacząć rozmawiać też o bezpieczeństwie w zakresie dostarczania wody, a nawet szerzej o regionalnej strategii to regulującej. Urząd Marszałkowski nie dysponuje wieloma narzędziami, ale wiążemy duże nadzieje z ustawą metropolitalną, która może uregulować relacje i zacieśnić współpracę między samorządami w kwestii bezpieczeństwa dostaw wody” – mówił Kazimierz Karolczak.

Europejski Kongres Gospodarczy odbywał się w Katowicach już po raz ósmy w dniach 18-20 maja br. W ponad stu panelach tematycznych udział wzięło kilka tysięcy osób i eksperci z niemal wszystkich branż gospodarki.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.