Interreg IIIC – partnerstwo i współpraca

W gmachu Sejmu Śląskiego odbyła się konferencja "Regionalny Trójkąt Weimarski INTERREG IIIC".
Spotkaniu przewodniczył marszałek województwa Michał Czarski, uczestniczyli członek zarządu Marian Jarosz oraz dyrektor Wydziału Współpracy Międzynarodowej Krystyna Brzozowska – Eymar. W tytule spotkania zawiera się inicjatywa podjęta przez ministrów spraw zagranicznych Niemiec, Francji i Polski w roku oraz inicjatywa wspólnotowa dedykowana rozwijaniu i umacnianiu współpracy pomiędzy regionami w rozrastającej się UE. Nasz region uczestniczy w programie Interreg IIIC w ramach międzyregionalnej współpracy realizowanej przez Województwo Śląskie, Północną Nadrenię Westfalię oraz region Nord Pas de Calais na podstawie porozumień o partnerskiej współpracy. Interreg III składa się z trzech komponentów:
 • współpraca transgraniczna między sąsiadującymi regionami
 • współpraca ponadnarodowa, głownie z regionami w Europie Wschodniej
 • międzynarodowa współpraca regionalna
Z kolei Interreg IIIC obejmuje trzy obszary działania:
 • restrukturyzacja przemysłu i rewitalizacja terenów poprzemysłowych, w tym rozwój odnawialnych i alternatywnych źródeł energii oraz rozwój sektora MŚP,
 • polityka społeczna – problemy społeczne na obszarach objętych restrukturyzacją przemysłu, w tym zapobieganie bezrobociu i pomoc wybranym grupom społecznym,
 • nowoczesna administracja, w tym przygotowanie kadr do podejmowania nowych zadań i wyzwań w oparciu o standardy UE.
Program będzie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i będzie realizowany od stycznia 2004 do marca 2007. Województwu Śląskiemu przypadł pilotaż działania 3. "Dzisiejsza konferencja to upublicznienie podjętych już przez nas prac. Zapraszając Państwa do udziału w tym spotkaniu pragnęliśmy pobudzić zainteresowanie Programem InterregIIIC oraz zachęcić do udziału w tym przedsięwzięciu lokalne samorządy i innych potencjalnych beneficjentów" – powiedział Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski witając ponad 100 gości spotkania zorganizowanego przez Wydział Współpracy Międzynarodowej UM. Główne cele, zasady funkcjonowania oraz strukturę programu przedstawił Juan Carmona – Schneider z Sekretariatu Regionalnych Przedsięwzięć Ramowych projektu "Regionalny Trójkąt Weimarski". Adresatami programu są głównie samorządy lokalne. "Interreg IIIC postrzegamy jako okazję do zdobycia nie tylko funduszy lecz także wiedzy i doświadczenia w realizowaniu lokalnych inwestycji w infrastrukturę. W Cieszynie trwa budowa Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości. Będzie to wielofunkcyjny obiekt, w którym chcemy m.in. realizować ideę wzrostu innowacyjności i konkurencyjności produktów pochodzących nie tylko z naszego regionu. Poza promowaniem sztuki użytkowej oraz pielęgnowaniem zanikających zawodów i rzemiosł, chcemy postawić na wzornictwo przemysłowe. Przy pomocy francuskich i niemieckich partnerów chcielibyśmy udowodnić jak ważna i decydująca o sukcesie rynkowym jest estetyka i oryginalne wzornictwo produktów” – powiedziała Ewa Gołębiowska – pełnomocnik burmistrza Cieszyna ds. utworzenia Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości. Gospodarze konferencji odpowiadali na liczne pytania z sali. Szczególne zainteresowanie wzbudziła dostępna już możliwość składania wniosków w ramach poszczególnych obszarów działania.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Konferencja - Regionalny Trójkąt Weimarski INTERREG IIIC Konferencję otworzył marszałek Michał Czarski

Załączniki
Formularze wniosku
Materiały z prezentacji - 1
Materiały z prezentacji - 2