Industriada w Dzień Dobry TVN

W ramach promocji Industriady 2016 gościliśmy dziś w Dzień Dobry TVN

Do odwiedzenia obiektów na szlaku zabytków poprzemysłowych zachęcali widzów Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa oraz Adam Hajduga, koordynator święta Szlaku Zabytków Techniki.

„Wychodzimy z promocją Industriady i szlaku dziedzictwa poprzemysłowego poza nasze województwo. Promowaliśmy się w tym roku w Małopolsce, z zaproszeniem chcemy również dotrzeć do odbiorców w całej Polsce. Postindustrialna spuścizna, o którą dbamy i w którą inwestujemy, staje się naszą marką i znakiem rozpoznawczym” – mówi Wojciech Saługa, Marszałek Województwa Śląskiego.

Relację z wieży wyciągowej przy Muzeum Śląskim w Katowicach, gdzie odbędzie się finał tegorocznej Industriady, przeprowadziła Dorota Gardias, która zaprosiła widzów do odwiedzin w województwie śląskim w ten szczególny weekend.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid. 


tagi: