Marszałek zaprasza środowiska akademickie do współpracy

Chcemy wspólnie zaprojektować przyszłość

Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa uczestniczył w Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich. Rozmawiając z władzami uczelni, marszałek nawiązał do programu utworzonego przez Zarząd Województwa Kierunek   Śląskie 3.0. Ujęte w programie działania zakładają rozwój województwa w pięciu kluczowych obszarach tematycznych, w oparciu o jego potencjały i atuty. To, co wyróżnia dokument, to jego otwartość – program ma pobudzić i rozpocząć dyskusję o przyszłości regionu.

„Będziemy was zapraszać jako ekspertów do prac nad programem Kierunek Śląskie 3.0. Chcemy dać odpowiedź na to, czego w regionie brakuje. Chcemy wspólnie zaprojektować przyszłość, by pchać region do przodu” – powiedział marszałek

Wojciech Saługa. Zachęcał także środowiska akademickie do aktywności w pozyskiwaniu funduszy unijnych. „Wasze projekty oddziałują na region, mają charakter ponadlokalny” – tłumaczył.