Wspólne drogi do Europy

Na zaproszenie Przewodniczącego Samorządowego Kraju Żylińskiego Josefa Tarčáka, w Żylinie przebywał Marszałek Michał Czarski
W spotkaniu marszałków województw Polski południowej oraz hejtmanów krajów Słowacji oraz Czech uczestniczyli także Marszałek Województwa Małopolskiego Janusz Sepioł oraz Hejtman Kraju Morawsko-Śląskiego Evžen Tošenovský. Tematem sobotniej konferencji była współpraca międzyregionalna, współdziałanie przy pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej a także budowa połączeń drogowych między sąsiadującymi regionami. Rozwój infrastruktury w sąsiadujących regionach Polski, Czech i Słowacji to jeden z podstawowych czynników wspomagających rozwój transgranicznej współpracy gospodarczej i ożywienie ruchu turystycznego. Termin realizacji inwestycji komunikacyjnych na granicy polsko- słowackiej nie został jednoznacznie ustalony. Marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego wyrazili zainteresowanie bezzwłoczną realizacją podjętych inwestycji. Przewodniczący Josef Tarčák podkreślił konieczność uruchomienia nowoczesnych połączeń drogowych z Polską w aspekcie budowy fabryki KIA Motors w Żylinie. W Polsce działa wiele zakładów branży motoryzacyjnej – potencjalnych dostawców części, wyposażenia i akcesoriów dla samochodów KIA. Hejtman Evžen Tošenovský zauważył, że obecnie koncerny samochodowe nie gromadzą zapasów części. Dostawcy dowożą je bezpośrednio na taśmę produkcyjną. Rolę magazynów przejęły ciężarówki, które muszą dowozić części w ściśle określonym terminie podróżując po nowoczesnych drogach. Każde zakłócenie w takiej logistyce grozi wstrzymaniem produkcji. Uczestnicy spotkania potwierdzili wolę odbywania cyklicznych konsultacji oraz bieżącej współpracy w ramach rychłego członkostwa w Unii Europejskiej.