Fundusze europejskie na rozwój technik informatycznych

Komisja Europejska ogłosiła konkurs na granty dotyczących rozwoju technik informatycznych
Preferowane będą projekty dotyczące rozwiązań w administracji publicznej uwzględniające działania w następujących obszarach:
  • dostęp i wykorzystania informacji w administracji publicznej (eGoverment)
  • elektroniczne zarządzanie zdrowiem publicznym ( eHealth )
  • integracja społeczna z wykorzystaniem technik informatycznych ( eIclusion)
  • nauczanie na odległość ( eLearning)
  • bezpieczeństwo i zaufanie publiczne ( trust and security )
  • małe i średnie przedsiębiorstwa ( SME ) Na dofinansowanie projektów Komisja Europejska przeznaczyła 42 mln euro. Termin składania wniosków mija 9 czerwca 2004 godz. 16:00. Decyduje data wpływu materiałów do KE. Informacje na ten temat można również uzyskać w: European Commission - Directorate-General Information Society Trans-European telecommunications networks - BU31 2/74 B-1049 Brussels Phone: +32 2 29 69076 lub ( +32 2 29 59912) Fax: +32 2 29 61740 lub ( +32 2 29 51071 E-mail: infso-eten@cec.eu.int oraz na stronie internetowej Komisji Europejskiej Dodatkowych informacji udziela także Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli: Regional Office of Silesia (Poland) in Brussels Avenue des Arts 50, 1000 Bruxelles tel.: +32.2.514.77.67 fax: +32.2.733.92.55 mail: rosv.brussels@silesia-region.pl


  •