Światowe Dni Młodzieży w województwie śląskim

Tydzień przed Światowymi Dniami Młodzieży w czasie tzw. tygodnia w diecezjach od 21 do 25 lipca, do województwa śląskiego przyjadą pielgrzymi z całego świata. Dla młodych przygotowano szereg atrakcji, wydarzeń i udogodnień związanych m.in. z komunikacją, bezpieczeństwem czy informacją.

23 lipca na katowickim Muchowcu odbędzie się Dzień Diecezjalny. W jego trakcie zobaczyć będzie można widowisko „Góra Karmel – Eliasz prorok jak ogień” z udziałem orkiestry, aktorów i solistów.Zwieńczeniem dnia będzie koncert zespołów Colony House, Trzecia Godzina Dnia i Przyjaciele oraz amerykańskiego wokalisty Stevena Curtisa Chapmana.

Koleje Śląskie uruchomią 10 dodatkowych pociągów nocnych, które umożliwią uczestnikom koncertów organizowanych na katowickim lotnisku powroty do takich miast jak Tychy, Rybnik, Wodzisław Śląski, Ruda Śląska, Pszczyna (bez postojów na stacjach pośrednich). Specjalnymi pociągami zostanie odwiezionych ok. 6700 koncertowiczów zgłoszonych przez stronę kościelną. 28 lipca w dniu wizyty papieża Franciszka w Częstochowie każdy będzie mógł bezpłatnie podróżować pociągami Kolei Śląskich w całym województwie śląskim oraz do Oświęcimia. Zaplanowano także wzmocnienie składów regularnie kursujących do i z Częstochowy oraz uruchomienie 22 dodatkowych połączeń, które dowiozą pielgrzymów na jasnogórską poranną mszę i umożliwią powrót z niej w kierunku południowym (m.in. do Zawiercia, Myszkowa, Dąbrowy Górniczej, Będzina, Sosnowca, Katowic) i południowo-zachodnim (m.in. do Lublińca, Tarnowskich Gór, Bytomia, Katowic).

Każdy pielgrzym z zagranicy otrzyma także identyfikator, gdzie znajdą się informacje o ważnych telefonach alarmowych, tak by w każdej chwili, w wypadku zagrożenia lub niebezpieczeństwa, mógł skontaktować się z odpowiednimi służbami. Identyfikator będzie także uprawniał do bezpłatnego transportu publicznego (Koleje Śląskie, KZK GOP, inni publiczni przewoźnicy). Na identyfikatorze znajdą się również dane osobowe, numer grupy, do której należy posiadacz identyfikatora, adres parafii, w której przebywa, oraz telefon do opiekuna z parafii.

Uruchomiona została strona internetowa wyd.slaskie.pl, na której zebrane zostały wszystkie informacje potrzebne pielgrzymom. Na stronie zamieszczono wiadomości o województwie śląskim, jego historii, kulturze, języku i tradycji. Pielgrzymi znajdą także informacje o telefonach alarmowych, kwestiach związanych z bezpieczeństwem oraz transportem. Informacje dostępne są w pięciu językach: angielskim, hiszpańskim, niemieckim, włoskim i francuskim. Korzystający z witryny znajdą także linki do stron poszczególnych diecezji w naszym województwie, poświęconych Światowym Dniom Młodzieży.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Linki do stron zewnętrznych
Światowe Dni Młodzieży - Dni w diecezjach: Województwo Śląskie