Droga do terminalu cargo: wyjaśnianie wątpliwości

Mieszkańcy Mierzęcic protestowali przed Urzędem Marszałkowskim przeciwko planowanemu połączeniu drogowemu terminalu cargo na lotnisku w Pyrzowicach z drogą ekspresową S1

Droga o długości ok. 3,5 km ma zaczynać się na węźle S1 w Mierzęcicach. Ma służyć przede wszystkim pojazdom transportującym towary do otwartego niedawno nowoczesnego terminala cargo.

Mieszkańcy Mierzęcic obawiają się, że nowy odcinek może być przeciążony ruchem towarowym i wpłynie to negatywnie na ich poziom życia. Przez ich gminę przebiega DK 78, która jest alternatywą dla płatnej autostrady S1. Z krajówki może korzystać więcej kierowców chcących zaoszczędzić na kosztach transportu. Zdaniem społeczności lokalnej rozwiązaniem problemu może być budowa obwodnicy wokół Mierzęcic.

Droga łącząca S1 z terminalem cargo znalazła się w samorządowym Planie Rozbudowy Dróg. Zawiera on listę inwestycji do dofinansowania unijnego w drodze konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Podczas spotkania z wójtem Mierzęcic Grzegorzem Podlejskim oraz przedstawicielami mieszkańców Kazimierz Karolczak, członek Zarządu Województwa podkreślił, że istotne jest zorganizowanie szczegółowego spotkania w sprawie wyjaśnienia stanowisk co do jej przebiegu.

Istotne też będzie uzyskanie w ciągu najbliższych miesięcy, przed ogłoszeniem konkursu na inwestycje drogowe, wiążącej opinii władz lokalnych w sprawie przyszłości tej inwestycji. Odpowiedzialny za realizację tego projektu jest Samorząd Województwa Śląskiego. Szacowany koszt tej inwestycji to 65 mln zł, a oczekiwany poziom dofinansowania UE ok. 48 mln zł.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.