Pomysły na śląskie

Spotkanie ekspertów subregionu zachodniego na temat programu „Kierunek Śląskie 3.0” odbyło się w Rybniku

„Dokument, o którym dziś będziemy dyskutować, jest inicjatywą strategiczną, a więc dokumentem absolutnie otwartym. To właśnie na takich spotkaniach jak dzisiejsze zamierzamy uzupełnić go o idee, pomysły, marzenia, które chcemy realizować tu, w województwie wspólnie z jego mieszkańcami” – powiedziała Aneta Moczkowska, sekretarz Województwa Śląskiego, otwierając spotkanie.

W debacie obok sekretarz Województwa Śląskiego uczestniczył przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Grzegorz Wolnik oraz prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

„Cieszę się, że nasz subregion może włączyć się w proces partycypacyjny całego województwa. Mam nadzieję, że sposób, w jaki powstaje Kierunek Śląskie 3.0, z zaangażowaniem mieszkańców, będzie gwarantował realizację jego zapisów” – powiedział Grzegorz Wolnik, przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego.

Spotkanie jest kolejnym z cyklu dziesięciu debat zaplanowanych we wszystkich subregionach województwa. Ich celem jest poddanie pod dyskusję sformułowanych w dokumencie kierunków rozwoju regionu oraz ich uzupełnienie o nowe, oddolne projekty. Debaty zostały podzielone na dwa cykle: w pierwszym, w każdej z czterech części województwa, zorganizowane zostaną warsztaty na temat problemów oraz możliwości rozwoju danego subregionu, ze specjalistami z różnych dziedzin z tego właśnie obszaru. Biorą w nich udział przedstawiciele świata biznesu, nauki, kultury czy działacze społeczni. Drugi cykl spotkań będzie poświęcony konkretnym tematom, które zostały zawarte w dokumencie Kierunek Śląskie 3.0, tj. aktywności przedsiębiorczej i innowacjom na rzecz nowej gospodarki, rewitalizacji przestrzeni miejskich i obszarów poprzemysłowych, infrastrukturze transportowej, zielonej i nowej energetyce, kompetencjom zawodowym, aktywności obywatelskiej i innowacjom społecznym oraz kulturze. Na zakończenie odbędzie się konferencja podsumowująca, podczas której zostaną zaprezentowane zebrane materiały.

Warsztaty prowadzi we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia. Materiałem wyjściowym spotkań są m.in. zebrane opinie mieszkańców województwa, które zostały zarejestrowane w mobilnym studiu nagrań w ramach prowadzonej od sierpnia akcji „Śląskie. Tu rozmawiamy”. Eksperci będą mogli poznać opinię mieszkańców o miejscach, z których pochodzą; jak postrzegają swój region, co chcieliby w nim zmienić, co godne jest naśladowania i jak wyobrażają sobie jego przyszłość.

Wypracowane wspólnie przez ekspertów oraz mieszkańców z całego województwa koncepcje zostaną dołączone do Kierunku Śląskie 3.0. Harmonogram spotkań subregionalnych:

 • subregion centralny – Dąbrowa Górnicza, 13.09.2016 r., Pałac Kultury Zagłębia, Plac Wolności 1, godz. 10.00-15.00
 • subregion zachodni – Rybnik, 21.09.2016 r., Halo! Rybnik, ul. Jana III Sobieskiego 20, godz. 10.00-15.00
 • subregion północny – Częstochowa, 23.09.2016 r., Klubokawiarnia Słodko-Gorzki, III Aleje NMP, godz. 10.00-15.00
 • subregion południowy – Bielsko-Biała, 29.09.2016

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.