Bus „Śląskie. Tu rozmawiamy” zawita w okolice Lelowa i do Cieszyna

W sobotę inscenizacja bitwy pod Mełchowem, w niedzielę kolejna edycja „Skarbów z cieszyńskiej trówły”

W sobotę 24 września 2016 będzie obchodzona 153. rocznica bitwy pod Mełchowem. Dzięki grupom rekonstrukcyjnym będzie można poczuć atmosferę tamtych wydarzeń, a w Strefie „Śląskie. Tu rozmawiamy” dowiedzieć się, co o regionie myślą mieszkańcy subregionu północnego.

Obchody rozpoczną się uroczystą mszą świętą o godzinie 11.00 w kaplicy św. Brata Alberta w Mełchowie. Następnie odbędzie się inscenizacja walk z epoki powstania styczniowego. Stoczona bitwa oddziału, dowodzonego przez Zygmunta Chmieleńskiego, z wojskami rosyjskimi, była jednym z ważniejszych epizodów walk niepodległościowych. W czasie bitwy ciężko zraniony został ochotnik z Krakowa Adam Chmielowski, późniejszy św. brat Albert.

W niedzielę odbędzie się szesnasta już edycja „Skarbów z cieszyńskiej trówły”, imprezy organizowanej przez Zamek Cieszyn we współpracy z Domem Dzieci i Młodzieży z Czeskiego Cieszyna oraz instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi z obu miast. Festiwal lokalnej kultury, będący unikalnym połączeniem tradycji Śląska Cieszyńskiego ze sztuką współczesną, designem, rzemiosłem i kuchni, rozpocznie się 23 września. Strefa Śląskie. Tu rozmawiamy zaprasza pod Zamek Cieszyn w niedzielę 25 września 2016 r.

W programie znalazło się kilkadziesiąt najróżniejszych wydarzeń. W niedzielę nie zabraknie między innymi Cieszyńskiego Jarmarku Rzemiosła, w którym weźmie udział kilkudziesięciu twórców z Polski, Czech i Słowacji. Jarmarkowi będzie towarzyszył „Cieszyński konkurs pieczenia strudla im. Kingi Iwanek-Riess”. W programie zaplanowano też koncert dedykowany pamięci zmarłego w tym roku Kaza Urbasia, założyciela i lidera kapeli góralskiej Torka.

Dodatkowo dla wszystkich zainteresowanych inicjatywami oddolnymi zostanie przeprowadzony warsztat poruszający tematykę bliską osobom zaangażowanym w tworzenie społeczności lokalnych, kreującym przestrzeń w najbliższym otoczeniu. Zainteresowani poznają tajniki tworzenia projektów, zdobywania środków finansowych oraz przekonywania innych środowisk do ich realizacji. Warsztat ten poprowadzi – w godz. 13.00-14.00 – Anna Pyziak – kierownik pracowni Zakładu Planowania Przestrzennego w Katowicach.


 

Podczas obu wydarzeń działać będzie specjalny bus wyposażony w mobilne studio filmowe, w którym każdy będzie mógł opowiedzieć o swoich spostrzeżeniach związanych z woje¬wództwem śląskim – co mu się tu podoba, co należy zmienić, a czym można się pochwalić. W efekcie rozmów powstaną krótkie wywiady z mieszkańcami, które zostaną umieszczone na urzędowym kanale YouTube. Uzyskane opinie zostaną też wykorzystane i poddane dyskusji w trakcie kolejnego etapu procesu partycypacji – spotkań z ekspertami.

Strefa rozmów to również miejsce, z którego można wysłać pocztówkę z pozdrowieniami, zagrać ze znajomymi w śląskie memory czy łamigłówkę, zrobić sobie zdjęcie na ściance z przygotowanym przez siebie napisem, czy dowiedzieć się, czym jest partycypacja społeczna i jak działa Urząd Marszałkowski.

Zapraszamy:

  • 24 września 2016 r. w godz. 11.00-15.00 do Mełchowa w okolicach Lelowa.
  • 25 września 2016 r. w godz. 11.00-16.00 do Cieszyna, ul. Zamkowa 3.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.