Teraz Podbeskidzie – czyli o subregionach w województwie

Ostatnie spotkanie w ramach pierwszej serii rozmów w czterech subregionach województwa śląskiego odbyło się w Bielsku-Białej

"Naszą ambicją jest, by zbudować wspólnie program, który będzie programem nas wszystkich. W tym miejscu nie muszę tłumaczyć, jak różnorodne jest nasze województwo, ale właśnie na tych odmiennościach zamierzamy budować wspólnie. Nie chcemy niczego narzucać ze stolicy województwa. Przysłuchujemy się pomysłom, marzeniom zarówno tym małym, jak i wielkim, bo i takie zmieniają rzeczywistość w jakiej żyjemy" – powiedział Wojciech Saługa otwierając debatę w Bielsku-Białej.

W spotkaniu wzięli udział: Jacek Krywult, prezydent miasta, Jarosław Klimaszewski, Przewodniczący Rady Miasta Bielska-Białej, Sylwia Cieślar, wiceprzewodnicząca Sejmiku Śląskiego, Magdalena Idzik Fabiańska i Ewa Żak, radne Województwa, Aneta Moczkowska, sekretarz Województwa Śląskiego oraz samorządowcy, przedsiębiorcy, działacze kultury i organizacji pozarządowych.

"Jesteśmy zainteresowani tym, co w programie znajdzie się dla Podbeskidzia, dla czterdziestu jeden gmin z okolic Bielska, Cieszyna i Żywca. W naszym regionie mamy bowiem wiele spraw do załatwienia, dlatego oczekujemy konkretów" – powiedział Jacek Krywult, prezydent Bielska-Białej.

Główne problemy, na które zwrócili uwagę uczestnicy spotkania, to m.in. słaba komunikacja i infrastruktura drogowa, depopulacja czy niedofinansowanie kultury. Każdy z biorących udział w warsztatach mógł również podzielić się swoimi pomysłami, co należy zmienić, by poprawić jakość życia mieszkańców regionu. Uczestnicy spotkania obejrzeli także materiał nagrany podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej w mobilnym studiu akcji „Śląskie. Tu rozmawiamy”.

Rozmowy w Bielsku-Białej zakończyły pierwszą serię debat, jakie toczą się w całym województwie.

"Ten etap roboczo nazwaliśmy „o regionie w regionie”, ponieważ dotyczył problemów miejsc, obszarów, gdzie prowadziliśmy rozmowy. Kolejna seria spotkań, którą zaczynamy jutro w Żarkach, dotyczyć będzie pięciu obszarów problemowych określonych w ramach „Kierunku. Śląskie3.0” – mówi Aneta Moczkowska, sekretarz Województwa Śląskiego.

Tematy, jakie znalazły się w tym dokumencie, to: „Infrastruktura transportowa, zielona infrastruktura, nowa energetyka” (spotkanie 30.09.2016 r. Żarki, Muzeum Stary Młyn), „Aktywność przedsiębiorcza i Innowacje na rzecz nowej gospodarki” (spotkanie 6.10.2016 r. Gliwice, Politechnika Śląska), „Kompetencje zawodowe, aktywność obywatelska i innowacje społeczne” ( spotkanie 11.10.2016 r. Zamek Cieszyn), „Rewitalizacja przestrzeni miejskich i obszarów poprzemysłowych” ( spotkanie 17.10.2016 r. Bytom – Teatr Rozbark) i „Kultura” (spotkanie 26.10.2016 r. Zamek Piastowski w Raciborzu).

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.