Prawo wodne. Ważny głos samorządów

Z apelem do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także gmin zrzeszonych w Śląskim Związku Gmin i Powiatów w sprawie projektu ustawy Prawo wodne wystąpił marszałek Wojciech Saługa

„Projekt ustawy wprowadza zmiany, które będą istotnie wpływać na wiele dziedzin życia obywateli. Drastycznym wzrostem opłat za wodę zostaną obciążeni wszyscy.(…) Podwyżki cen wody to wzrost wydatków w szkołach, przedszkolach, szpitalach i innych obiektach użyteczności publicznej, a więc kolejne wydatki w samorządach, które ostatecznie zostaną obciążone tymi opłatami. Dlatego też zwrócę się z apelem do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, by wywierali nacisk na parlamentarzystów, by powstrzymać wprowadzenie złego prawa” – zapowiedział Wojciech Saługa, marszałek Województwa Śląskiego, podczas wtorkowej konferencji poświęconej zmianom w prawie wodnym.

Rządowy projekt przewiduje m.in. znaczne podwyżki stawek za korzystanie ze środowiska w zakresie poboru wód. W przypadku Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów szacowane koszty z tytułu opłat za pobór wody wzrosną z 6 mln zł do 60 mln zł, stając się główną pozycją kosztów Spółki. Przekłada się to na wzrost hurtowej ceny wody sprzedawanej przez Spółkę z 2,25 zł/m3 do 2,74 zł/m3 netto. W konsekwencji to większe opłaty za wodę dla każdego użytkownika. Marszałek Saługa w piśmie przesłanym do 40 gmin – odbiorców wody z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów zaapelował do włodarzy tych miast o interwencję u posłów i senatorów, od których decyzji ostatecznie zależy kształt nowelizowanego prawa.

„Nie jest za późno, by wycofać się z tych propozycji. Dlatego też proszę o zaangażowanie oraz współpracę z parlamentarzystami z Państwa terenu, tak by w konsekwencji nieprzemyślanych decyzji nie uchwalono prawa, którego negatywne skutki będą obarczały całe społeczeństwo” – czytamy w piśmie marszałka.

Z podobnym wezwaniem marszałek zwrócił się także do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów zrzeszającego 119 gmin i powiatów naszego regionu. Zwrócił przy tym uwagę na kolejny aspekt proponowanych zmian. Nowe przepisy prawa wodnego odbierają znaczną część środków Wojewódzkim Funduszom Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z których dotychczas mogły korzystać gminy. „Śląski Związek Gmin i Powiatów zabierał już w tej sprawie głos, publikując wspólne stanowisko w ramach Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych. Podzielamy tę stanowczą opinię i zgadzamy się z jej konkluzjami. Niestety, głos samorządowców wydaje się w tej dyskusji mało słyszalny” – pisze marszałek Saługa.

W obecnym stanie prawnym ponad 60% środków z opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie poboru wód i odprowadzania ścieków zostaje w regionie, przyczyniając się do ochrony środowiska województwa. W projekcie ustawy Prawo wodne nie znalazł się żaden zapis, który zapewniałby, że środki pochodzące z opłat pobieranych w określonym regionie będą choćby w ustalonej części wykorzystywane na zadania realizowane w tym regionie. 

Załączniki