O innowacjach i przedsiębiorczości w gronie fachowców

W Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbyło się drugie spotkanie eksperckie w ramach konsultacji projektu „Kierunek Śląskie 3.0”. Tematem warsztatu była „Aktywność przedsiębiorcza i innowacje na rzecz nowej gospodarki”

„Naszym celem i zadaniem jest wypracowanie wspólnych działań, które zwiększą konkurencyjność gospodarki, szczególnie tu w regionie. Jedyny skuteczny sposób by miało to trwałe efekty to oprzeć ten rozwój o innowacje – na co jako województwo kładziemy szczególny nacisk. Państwo osiągnęli już sukces –jesteście liderami przedsiębiorczości, innowacji bądź w sposób naukowy potraficie naprowadzić na drogę do powodzenia w biznesie. Chcemy skorzystać z waszych rad i doświadczeń i rozwinąć je w programie „Kierunek Śląskie 3.0” – powiedział Wojciech Saługa, Marszałek Województwa Śląskiego.

W spotkaniu wzięli udział w przedstawiciele instytucji związanych z biznesem, innowacyjnej przedsiębiorczości oraz biznesu, a także ludzie związani z nauką. Warsztaty były okazją by podzielić się spostrzeżeniami na temat przeszkód jakie stoją przed młodymi przedsiębiorcami oraz wskazać bariery prowadzenie innowacyjnej działalności. Uczestnicy zwrócili także uwagę, że konieczne jest systemowe podejście do tematu i korzystanie z doświadczeń innych. Podkreślano przy tym niezwykły potencjał jaki kryje się w startupach oraz możliwości jakie dają zewnętrzne środki na rozwój przedsiębiorstw.

Podobnie jak debaty o subregionach, rozmowy z ekspertami tematycznymi odbywają się w pięciu miastach województwa i dotyczą wszystkich zagadnień „Kierunku Śląskie 3.0”: infrastruktury transportowej, zielonej infrastruktury i nowej energetyki (spotkanie 30.09.2016 r. Żarki), aktywności przedsiębiorczej i innowacji na rzecz nowej gospodarki (spotkanie 6.10.2016 r. Gliwice, Politechnika Śląska), kompetencji zawodowych, aktywności obywatelskiej i innowacji społecznych (spotkanie 11.10.2016 r. Zamek Cieszyn), rewitalizacji przestrzeni miejskich i obszarów poprzemysłowych (spotkanie 17.10.2016 r. Bytom – Teatr Rozbark) oraz kultury (spotkanie 26.10.2016 r. Zamek Piastowski w Raciborzu).

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Filmy