Czysta woda = Piękna wieś

Znamy zwycięzców konkursu „Zadbajmy o wodę na wsi”

Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców III edycji konkursu. Nadesłane prace oceniane były w czterech kategoriach:

Kategoria I: najlepsza fotografia pt. Moja wieś nad wodą

Kategoria otwarta, obejmująca mieszkańców województwa śląskiego, którzy ukończyli 15. rok życia, przeznaczona dla osób amatorsko zajmujących się fotografią:

 • I nagroda: Brabara Karnas-Greń
  Fotografia pt. „Stawy zaklęte w grafice”
 • II nagroda: Grzegorz Pastwa
  Fotografia pt. „Wodny bezkres”
 • III nagroda: Józef Cisło
  Fotografia pt. „W lustrze historii”
 • Wyróżnienie: Oskar Kowalski
  Fotografia pt. „Dziewczyna z bańką wody”

Kategoria II: najlepsza fotografia pt. Moja wieś nad wodą

Kategoria otwarta, obejmująca mieszkańców województwa śląskiego, przeznaczona dla osób, które nie ukończyły 15. roku życia

 • I nagroda: Szymon Ćwikliński
  Fotografia pt. „Mglisty poranek”
 • II nagroda: Jakub Sajecki/ Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki, Rębielice Szlacheckie
  Fotografia pt. „Szanuj rzekę, bo kiedyś możesz łowić tylko takie okazy”
 • III nagroda: Weronika Strzędała/ Gimnazjum w Strumieniu
  Fotografia pt. „Zachód słońca”
 • III nagroda: Tobiasz Kucharczyk/ Zespół Szkolno-Przedszkolny Lindów
  Fotografia pt. „Moja wieś nad wodą”

Kategoria III: najlepszy plakat naukowy (poster) o tematyce związanej z ochroną wód na obszarach wiejskich województwa śląskiego

Kategoria przeznaczona dla szkół podstawowych oraz gimnazjów działających na terenie województwa śląskiego

 • I nagroda: Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu
  Milena Szczypka
  Kamila Menrdok
  Agata Kajstura
  Plakat naukowy/poster pt. „Analiza właściwości wody rzeki Wisły oraz bioróżnorodności roślinności w strefie nabrzeżnej Wisły i Knojki w obrębie Gminy Strumień”•
 • II nagroda: Zespół Szkół w Dąbrowie Zielonej
  Angelika Rak
  Plakat naukowy/poster pt. „Nie zanieczyszczaj”
 • III nagroda: Laura Sikora
  Plakat naukowy/poster pt. „Czysta woda = Piękna wieś”

Wyróżnienie:

 • Szkoła Podstawowa w Olbrachcicach
  Patryk Tyrek
  Filip Tyrek
  Plakat naukowy/poster pt. „Wybieram wodę bo to dar życia”
 • Szkoła Podstawowa w Olbrachcicach
  Julia Gorgoń
  Wiktoria Wolska
  Daria Jaros
  Plakat naukowy/poster pt. „Dbaj o wodę”
 • Zespół Szkół w Dąbrowie Zielonej
  Aleksandra Gosek
  Julita Mysłek
  Jagoda Sosnecka
  Plakat naukowy/poster pt. „W gospodarstwie zdrowo i kolorowo”

Kategoria IV: najlepsze zadanie inwestycyjne lub praca utrzymaniowa w zakresie melioracji wodnych szczegółowych na terenie województwa śląskiego

Kategoria obejmująca spółki wodne i związki spółek wodnych, działające na terenie województwa śląskiego.

 • I nagroda: Rejonowy Związek Spółek Wodnych Bielsko-Biała
  Miejsko-Gminna Spółka Wodna Czechowice-Dziedzice
  Za zadanie: „Konserwacja gruntowa rowu melioracyjnego R-D-Z w Bronowie w rejonie ul. Rudzkiej na dł. 850 mb”
 • II nagroda: Związek Spółek Wodnych w Zawierciu
  Za zadanie: „Konserwacja rowu nr 9 na długości 75 mb, obiekt Marciszów, m. Zawiercie”
 • III nagroda: Gminna Spółka wodna Jasienica-Jaworze
  Za zadanie: „Konserwacja gruntowna rowu melioracyjnego R-114 w Międzyrzeczu Górnym w rejonie ul. Jęczmiennej na długości 560 mb”

Wyróżnienia:

 • Bieruńska Spółka Wodna
  Za zadanie: „Konserwacja rowu "k" w Bieruniu-Czarnuchowicach”
 • Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Raciborzu
  Za zadanie: „Odbudowa rowu melioracji szczegółowej nr F-1 Ruda Kozielska”
 • Związek Spółek Wodnych w Cieszynie
  Za zadanie: „Konserwacja rowu R-@ na odcinku 170m w Zebrzydowicach”

Konkurs „Zadbajmy o wodę na wsi” został zorganizowany z myślą o spółkach wodnych i roli, jaką spełniają, utrzymując w sprawności urządzenia melioracji wodnych. Jego celem jest również rozpowszechnianie wśród mieszkańców naszego regionu wiedzy o prawidłowym kształtowaniu zasobów wodnych na obszarach wiejskich, o ich znaczeniu dla środowiska społeczno-przyrodniczego i wzrostu jakości życia na wsi.

Laureaci konkursu w kategoriach I–III otrzymają nagrody rzeczowe. Laureaci konkursu w kategorii IV otrzymają nagrody pieniężne. Nagrody rzeczowe zostaną ufundowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu operacyjnego na lata 2016-2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego (Schemat II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020), natomiast środki na nagrody pieniężne zabezpieczono w budżecie województwa. Ponadto, wszyscy laureaci otrzymają okolicznościowe puchary Marszałka Województwa Śląskiego.

Wzorem lat poprzednich uroczyste podsumowania konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas konferencji, która odbędzie się 5 grudnia 2016 roku w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego o godzinie 9.30.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Stawy zaklęte w grafice Wodny bezkres W lustrze historii Dziewczyna z bańką wody Mglisty poranek Szanuj rzekę, bo kiedyś możesz łowić tylko takie okazy Zachód słońca Moja wieś nad wodą Nie zanieczyszczaj Czysta woda = Piękna wieś Wybieram wodę bo to dar życia Dbaj o wodę W gospodarstwie zdrowo i kolorowo

Załączniki
Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu - Analiza właściwości wody rzeki Wisły oraz bioróżnorodności roślinności w strefie nabrzeżnej Wisły i Knojki w obrębie Gminy Strumień