Konwent Parku z rektorami

Rektorzy wyższych uczelni województwa śląskiego spotkali się z członkami Konwentu Parku Śląskiego

„Park Śląski, pomimo swych sześćdziesięciu pięciu lat pozostaje przestrzenią nowoczesną, która odpowiada na potrzeby współczesnych mieszkańców miast. By jednak służyła kolejnym pokoleniom potrzeba nam namysłu i przemyślanych decyzji, stąd zaproszenie skierowane do Państwa jako przedstawicieli świata nauki i szkolnictwa. Chciałbym, by włączyli się Państwo w prace Konwentu, któremu patronuję i wsparli swoją wiedzą i kompetencjami to grono” – powiedział Wojciech Saługa, marszałek Województwa Śląskiego.

Na zaproszenie marszałka odpowiedzieli: prof. Władysław Szymański, rektor Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego, prof. Violetta Skrzypulec-Plinta, prorektor ds. Rozwoju i Promocji Śląskiej Akademii Medycznej, prof. Wiesław Banyś, dyrektor Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego, prof. Andrzej Kowalczyk, rektor Uniwersytetu Śląskiego, prof. Janusz Kotowicz, prorektor Politechniki Śląskiej ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym, dr hab. Grzegorz Hańderek, prorektor Akademii Sztuk Pięknych ds. kształcenia i Studentów, prof. Robert Tomanek, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego.

Konwent zapoznał się z założeniami Planu Wsparcia i Zarządzania Rozwojem Parku Śląskiego. Plan będzie stanowił podstawę do prowadzenia rozmów z instytucjami finansowanymi oraz potencjalnymi inwestorami co do możliwości finansowania projektów dla Parku Śląskiego. Ważne miejsce zajmuje w nim także kwestia wytyczenia nowych funkcji, jakie we współczesnych aglomeracjach spełniają parki miejskie. Dokumentem wyjściowym do powstania planu był Program Modernizacji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. J. Ziętka z 2006 roku. Plan stanowi aktualizację zapisów odnośnie do warstwy strategicznej, dostosowania systemu wdrażania do zmieniających się warunków oraz weryfikację działań w ramach wypracowanej listy projektów. Członkowie Konwentu, a także przedstawiciele uczelni wyższych odniosą się do treści dokumentu na kolejnym spotkaniu.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.