Skrzynki marzeń

Uczniowie ponad trzydziestu szkół podstawowych z województwa śląskiego wzięli udział w projekcie „Skrzynki marzeń” – jednym z działań edukacyjno-promocyjnych przeprowadzanych w ramach partycypacji społecznej w regionie. 5 grudnia w Sali Sejmu Śląskiego odbędzie się rozstrzygniecie konkursu

Uczniowie w ramach zajęć szkolnych zadeklarowali budowę specjalnych skrzynek, do których mieszkańcy będą mogli wrzucać swoje „listy-marzenia” związane z województwem śląskim.

„Budowanie społeczeństwa obywatelskiego to proces, który musimy rozpocząć od najmłodszych. Skrzynki marzeń to ćwiczenia z pracy zespołowej – dzieci mają za zadanie stworzyć jedną, wspólną skrzynkę, do której każdy będzie mógł wrzucić kartkę ze swoimi pragnieniami – zarówno tymi indywidualnymi, jak i dotyczącymi ich otoczenia. Chcemy przez to nauczyć dzieci, że pomimo iż nasze oczekiwania są czasem odmienne, możemy stworzyć coś razem dla wspólnego dobra, nie tracąc przy tym własnych celów i pragnień” – mówi marszałek Wojciech Saługa.

Do konkursu zgłosiły się szkoły m.in. z Raciborza, Pszowa, Rybnika, Siemianowic Śląskich, Wyr, Blachowni czy Węgierskiej Górki. Przedstawiciele każdej szkoły do 14 listopada wysyłali zdjęcia przedstawiające autorską skrzynkę oraz listę marzeń jej konstruktorów. Obecnie jury w składzie: Aneta Moczkowska, Sekretarz Województwa, Karolina Kornek, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Anna Kruszewska, Radio Zet Gold oceni nadesłane prace i wybierze cztery najbardziej pomysłowe dzieła. Przy ocenie prac brane będą pod uwagę kreatywność koncepcji, jakość i nowatorstwo wykonania, użyteczność oraz wrażenie artystyczne.

Uroczysty finał odbędzie się 5 grudnia 2016 r. w Gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach (ul. Ligonia 46). Zwycięzcy otrzymają w nagrodę jednodniową wycieczkę po atrakcjach turystycznych regionu. Skrzynki zostaną również wystawione w siedzibach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (w Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie).

Linki do stron zewnętrznych
Więcej o projekcie partycypacyjnym „Śląskie. Tu rozmawiamy”

Filmy