Kreować, inspirować, zmieniać. Śląskie stawia na rozwój

Zarząd Województwa Śląskiego podsumował dwa lata pracy

W spotkaniu z przedstawicielami mediów uczestniczyli wszyscy członkowie zarządu województwa. Oprócz tematów, które zdominowały politykę na szczeblu regionu w minionych dwóch latach, rozmawiano również o planach na dalszą część kadencji.

„Przed nami dwa lata intensywnej pracy. Największym wyzwaniem jest problem ograniczenia niskiej emisji. W tym temacie jest wiele do zrobienia, bo trzeba się porozumieć ze wszystkimi gminami i organizacjami i wypracować takie rozwiązania, które będą miały pozytywny wpływ na zdrowie nasze i kolejnych pokoleń” – podkreślał marszałek Wojciech Saługa.

Nad zapisami przygotowywanej uchwały antysmogowej pracuje specjalnie powołany zespół ds. ograniczania niskiej emisji z udziałem ekspertów i samorządowców. Władze regionu starają się uzgodnić z gminami m.in. działania przeciw niskiej emisji, które miałyby się znaleźć w planowanej uchwale. Do gmin wysłano ankiety dotyczące ich oczekiwań w tej kwestii.

Marszałek Wojciech Saługa mówił też o pracy nad dokumentem „Kierunek Śląskie 3.0”, którego założeniem jest rozwój regionu w oparciu o jego atuty i potencjały. Jego składową jest największa w skali kraju akcja partycypacji społecznej „Śląskie. Tu rozmawiamy”, której założeniem jest wyjście do mieszkańców i szeroka dyskusja na temat wizji rozwoju. U jego podstaw stoi dialog z jego mieszkańcami.

„Chcemy zmieniać województwo śląskie i odpowiedzieć na pytanie, jaką rolę powinien pełnić samorząd. Chcemy być inspiratorem, koordynatorem i inicjatorem ważnych przedsięwzięć. Czas powoli odchodzić od wielkich inwestycji i skupić się na kreowaniu, inicjowaniu i rozmowie” – przekonywał marszałek Saługa.

Wśród wydarzeń związanych z obecną kadencją ważne miejsce zajmowały projekty infrastrukturalne. Wicemarszałek Stanisław Dąbrowa wymienił te najważniejsze.

„Oddaliśmy kluczową realizację ostatnich lat, czyli Drogową Trasę Średnicową, skończone odcinki G1 i G2. W sumie koszt tej trasy to prawie 3 mld złotych, z czego ponad miliard to właśnie dwa gliwickie odcinki. Mieliśmy presję czasu, ale udało się. Ostatnio oddaliśmy również obwodnicę Pawłowic czy wcześniej obwodnicę Żywca, a zatem inwestujemy w takie projekty, które ułatwią podróżowanie i transport” – mówił Stanisław Dąbrowa.

Niedokończoną inwestycją pozostaje wciąż modernizacja Stadionu Śląskiego. W tej kadencji udało się dokończyć montaż dachu obiektu, który zastopował inwestycję po awarii tzw. krokodyli. Stadion Śląski będzie dysponował też funkcją lekkoatletyczną.

„To najbardziej widoczna i najbardziej symboliczna rzecz tej kadencji – podkreślał Kazimierz Karolczak, odpowiedzialny w Zarządzie za dokończenie modernizacji obiektu. – Te dwa lata dla Stadionu Śląskiego były naprawdę udane, w zeszłym roku w grudniu udało się podnieść dach i od tego momentu wszyscy w regionie jesteśmy przekonani, że ta budowa ma sens i ona się uda. Wstępnie zapowiadamy otwarcie obiektu na jesień przyszłego roku” – stwierdził Kazimierz Karolczak.

Inną ważną inwestycją oddaną do użytku w trakcie trwania tej kadencji było Muzeum Śląskie, obiekt, który funkcjonuje na postindustrialnym gruncie po byłej kopalni „Katowice” i stanowi element docenianej w skali kraju i Europy tzw. Strefy Kultury.

„Czekaliśmy na to muzeum kilkadziesiąt lat i dziś jest ono ikoną architektury, które odwiedziły już tysiące ludzi. Jesteśmy dumni z tego obiektu, choć do zrewitalizowania została jeszcze część zabytkowych budynków wokół muzeum – mówił Henryk Mercik, nawiązując jednocześnie do zbliżającego się dziesięciolecia wizytówki regionu, Szlaku Zabytków Techniki. – Mamy najbardziej oryginalne święto województwa, czyli Industriadę, która łączy wszystkie subregiony i zmienia sposób myślenia nie tylko mieszkańców, ale i odwiedzających region o postindustrialnym dziedzictwie” – dodał.

Oprócz podsumowania dokonań bieżącej kadencji, do których zalicza się również m.in. kwestia polityki senioralnej – powołanie Śląskiej Rady ds. Seniorów czy stworzenie Śląskiej Karty Seniora, sporo miejsca poświęcono planom na drugą część czteroletniej kadencji. Ważne miejsce w planach zarządu, obok kontynuacji walki ze smogiem, zajmuje kwestia szeroko pojętej służby zdrowia.

„Przez te dwa lata udało się wiele szpitali wyremontować i dofinansować w zakupie sprzętu i aparatury medycznej, co przekłada się na podniesienie jakości usług dla mieszkańców. Przed nami wyzwania związane z zapowiadaną przez rząd reformą służby zdrowia, nie wiemy, które szpitale będą miały zapewnione finansowanie, a które będą musiały przystąpić do otwartych konkursów ofert” – podkreślała wicemarszałek Aleksandra Skowronek odpowiedzialna w zarządzie m.in. za służbę zdrowia.

W trakcie dyskusji rozmawiano także o wydatkowaniu unijnych środków w ramach obecnej perspektywy finansowej.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Filmy