W maju odbędzie się I Kongres Sejmików Województw

W siedzibie Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP.

W czasie obrad Przewodniczący Sejmików postanowili, że 15 maja br. w Łodzi odbędzie się I Kongres Sejmików Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

Do Hali Expo przyjedzie 555 radnych sejmików z całej Polski (to zaledwie pięciu mniej niż liczy Zgromadzenie Narodowe), by w trakcie pierwszego ogólnopolskiego spotkania radnych województw w historii samorządu terytorialnego III RP zaprezentować i wypromować dorobek samorządów województw ze szczególnym uwzględnieniem roli sejmików jako organu stanowiącego i kontrolnego samorządu województw.

Kongres pod hasłem „Samorządowe oblicze regionów” będzie też okazją do zdefiniowania wyzwań stojących w przyszłości przed regionami. W kongresie, oprócz radnych sejmików, wezmą udział również członkowie zarządów województw niebędący radnymi, przedstawiciele parlamentu, rządu i organizacji samorządowych reprezentowanych w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Podczas ostatniego posiedzenia Konwentu Przewodniczący Sejmików wymienili własne doświadczenia w zakresie podejmowanych inicjatyw i dalszych praktyk oraz przyjęli stanowisko w sprawie zmiany ustawy Prawo ochrony środowiska dotyczące funkcjonowania wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
tagi: