Owca na wypasie

Ponad pół miliona zł na Owcę PLUS

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił dwa otwarte konkursy ofert na zadania publiczne:

  • pierwszy – na realizację zadań dotyczących ochrony przyrody i krajobrazu, zawartych w Wojewódzkim Programie Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2020
  • drugi – na realizację zadań promujących Wojewódzki Program Owca Plus do roku 2020.

Pierwszy otwarty konkurs ofert ma na celu ochronę czynną bioróżnorodności i krajobrazu poprzez prowadzenie wypasu (tradycyjnego, szałaśniczego) owiec na wybranych halach i polanach górskich Beskidów oraz wypasu owiec i kóz na murawach Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Na realizację konkursu przeznacza się łącznie 496 780,00 zł, z czego:

  • 421 000 zł na realizację projektów w Beskidach,
  • 75 780 zł na realizację projektów na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

Celem drugiego konkursu promującego Wojewódzki Program Owca Plus jest wsparcie projektów w dziedzinie pielęgnowania i rozwijania tożsamości lokalnej, ekologii, kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Wsparcie można pozyskać m.in. na organizację: festynów, wystaw, warsztatów, publikacji, kampanii społecznych promujących tradycję pasterską Beskidów oraz Jury Krakowsko-Częstochowskiej związaną z obyczajami, potrawami oraz folklorem i sztuką inspirowaną pasterstwem.

Budżet drugiego konkursu wynosi 80 000 zł.

O wsparcie z budżetu Samorządu Województwa w obu konkursach mogą się starać m.in. organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne oraz stowarzyszenia samorządu terytorialnego. Oferty należy składać do 27 marca 2017 r.

Linki do stron zewnętrznych
Konkurs Owca Plus
Konkurs Owca Plus - promocja
Program Owca PLUS 


tagi: