Zmiana w składzie zarządu

Michał Gramatyka wicemarszałkiem województwa śląskiego

Sejmik Województwa Śląskiego wybrał radnego Michała Gramatykę (PO) na stanowisko wicemarszałka w trakcie marcowej sesji w głosowaniu tajnym. Michał Gramatyka zastąpi Aleksandrę Skowronek (PO), która była członkiem Zarządu Województwa Śląskiego od marca 2014 roku. Kandydaturę dotychczasowego radnego zaproponował marszałek Wojciech Saługa.

„Obszar, którym będę się zajmował, obejmuje problematykę służby zdrowia, środków unijnych, a także kwestie edukacji i współpracy z wyższymi uczelniami. Dzisiaj chciałem podziękować za wybór na to stanowisko, w szczególności radnym opozycyjnym, którzy nie zagłosowali przeciw mojej kandydaturze. Traktuję to jako wyraz zaufania, a z drugiej strony jako ogromną odpowiedzialność” – mówił tuż po głosowaniu Michał Gramatyka.


Michał Gramatyka jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, samorządowcem i menedżerem z doświadczeniem w sektorze publicznym i prywatnym. Jest członkiem PO, a od 2013 roku radnym Sejmiku Województwa Śląskiego, gdzie zasiadał m.in. w komisji zdrowia. W latach 2009-2013 był zastępcą Prezydenta Miasta Tychy, a od 1998 roku do 2009 roku radnym miejskim w Tychach.

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Filmy