Radni dali zielone światło dla sprzedaży tyskiego szpitala

Sejmik za sprzedażą Miastu Tychy nieruchomości po przekształconym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym

Sejmik Województwa wyraził zgodę na sprzedaż na rzecz Miasta Tychy czterech nieruchomości wraz zabudowaniami. Są one obecnie w większości dzierżawione Megrezowi, a także spółce pracowniczej „Zespół Przychodni Specjalistycznych” oraz Polsko-Amerykańskiej Klinice Serca (PAKS).

Zgodnie z uchwałą radnych trzy z nich zostaną sprzedane za 5% wartości rynkowej, czwarta, dzierżawiona przez PAKS, po pełnej cenie rynkowej.

Uchwała radnych to odpowiedź na starania Prezydenta Tychów dotyczących kupna gruntów, a także udziałów Województwa w spółce Megrez. Teraz kolejnym krokiem będzie podjęcie uchwały przez sejmik w sprawie sprzedaży udziałów przez Województwo Śląskie.

"Prace nad przejęciem szpitala wojewódzkiego trwały wiele miesięcy, negocjacje nie były łatwe, tym bardziej cieszę się z podjętej dziś przez radnych sejmiku decyzji. Dziękuję za zaufanie i obiecuję, że zrobimy wszystko, by szpital się rozwijał, a pacjenci otrzymywali w nim opiekę na najwyższym europejskim poziomie. Zdajemy sobie sprawę, że będzie to kosztowało miliony złotych i wiele pracy, ale jesteśmy na to gotowi, bo zdrowie naszych mieszkańców jest dla nas sprawą priorytetową" - mówi Andrzej Dziuba, prezydent Tychów.

Obecnie opieką medyczną świadczoną przez MEGREZ objęci są przede wszystkim mieszkańcy Tychów i powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Posiadanie przez miasto całego pakietu udziałów pozwoli na zaangażowanie większych środków finansowych w opiekę medyczną nad lokalną społecznością. Zamknięcie tej transakcji ułatwi Województwu Śląskiemu skoncentrowanie się na prowadzeniu jednostek o znaczeniu strategicznym, mającym kluczowe znaczenie dla zabezpieczenia medycznego pacjentów z całego regionu.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.