Warto się chwalić

Rusza 8. edycja Konkursu „Marka-Śląskie”

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zapraszają do udziału w 8. edycji konkursu „Marka-Śląskie”. Współorganizatorami konkursu są TVP 3 Katowice, Radio Katowice oraz Polska "Dziennik Zachodni".

Konkurs ma na celu promocję województwa śląskiego, która koncentruje się nie tylko na jego atutach przemysłowo-gospodarczych, ale także na zjawiskach społecznych, kulturalnych, politycznych czy sportowych. Uhonorowana może zostać każda osoba czy instytucja, która swoją działalnością i postępowaniem kreuje dobry wizerunek regionu, cieszy się uznaniem i szczególną opinią, jest ambasadorem Śląskiego w Polsce i na świecie.

Nagroda „Marka-Śląskie” jest podziękowaniem za aktywne, przedsiębiorcze oraz odpowiedzialne społecznie postępowanie, które przyczynia się do tworzenia rozpoznawalnej marki Śląskie. Wpływa to na większą atrakcyjność inwestycyjną, konkurencyjność oraz nowe perspektywy rozwoju naszego regionu.

Nagrody przyznawane są w 12 kategoriach:

 • gospodarka
 • nauka
 • kultura
 • dziedzictwo kulturowe regionu
 • sport
 • turystyka i rekreacja
 • produkt
 • usługa
 • zdrowie
 • społeczna odpowiedzialność biznesu
 • media
 • osobowość roku

W bieżącym roku już po raz drugi spośród nominowanych do nagrody wybrany zostanie również Ambasador Marki-Śląskie. Wyłonienie laureata w tej kategorii nastąpi w drodze publicznego głosowania.

Kandydatów do nagrody „Marka-Śląskie” mogą zgłaszać jednostki samorządu terytorialnego, samorządy zawodowe, gospodarcze, wyższe uczelnie, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe pożytku publicznego, fundacje oraz redakcje prasy, radia i telewizji. Zainteresowane konkursem podmioty mają również prawo same zgłosić swoją kandydaturę.

Nagrody wręczone zostaną 2 września br. na Gali Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach. Wnioski o przyznanie nagrody „Marka-Śląskie” i wymagane załączniki, podpisane przez reprezentantów wnioskującego, należy przesłać do 30 czerwca 2017 roku pocztą tradycyjną (na płycie CD lub pendrive) na adres Biura Kapituły Konkursu albo pocztą elektroniczną na adres markaslaskie@riph.com.pl.

Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. Szczegóły dotyczące konkursu wraz z pełną dokumentacją znajdują się na stronie internetowej Izby (www.riph.com.pl) oraz Województwa Śląskiego (www.slaskie.pl).

Szczegółowe informacje oraz zgłoszenia do konkursu:
Biuro Kapituły Konkursu „Marka-Śląskie”
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice
tel.: 32 231 99 79, email: markaslaskie@riph.com.pl

Linki do stron zewnętrznych
Konkurs „Marka-Śląskie”