Polscy samorządowcy w światowej organizacji

W dniach od 2 do 5 maja odbyło się w Paryżu zgromadzenie założycielskie nowej światowej organizacji władz lokalnych. Powstałej z połączenia trzech organizacji, działających dotychczas oddzielnie: IJULA – Światowego Związku Władz Lokalnych, Światowej Organizacji Miast Bliźniaczych i Metropolis
5 maja w Paryżu odbyły się posiedzenia ciał statutowych nowej organizacji. Najpierw Zgromadzenie Ogólne wybrało Radę Światową w składzie 328 osób w tym 318 wskazanych według klucza geograficznego przez wszystkie części świata. W tej Radzie Światowej znalazło się trzech przedstawicieli Polski: Jan Olbrycht, wiceprezydent CEMR – Rady Gmin i Regionów Europy, radny Sejmiku Województwa Śląskiego reprezentujący w CEMR Związek Miast Polskich i Związek Powiatów Polskich, Andrzej Pruszkowski, prezydent Lublina, wiceprezes ZMP oraz Jerzy Słowiński, członek Zarządu ZMP, prezydent Radomska. Zgromadzenie Ogólne przyjęło też konstytucję nowej organizacji. Rada Światowa wybrała 3-osobowe prezydium w składzie: Bertrand Delanoë, mer Paryża, ojciec Smangaliso Mkhatshwa, burmistrz Pretorii oraz Marta Suplicy, burmistrz Sao Paulo. Skarbnikiem organizacji został reprezentujący amerykańską National League of Cities Clarence Anthony, burmistrz South Bay na Florydzie. Oprócz tego wybrano 7 wiceprezydentów regionalnych, w tym dwóch z Europy: Waltera Veltroni, burmistrza Rzymu – reprezentującego Europę jako region oraz Joana Klosa, burmistrza Barcelony dotychczasowego prezydenta Metropolis. Dodatkowo reprezentowana będzie jeszcze Eurazja obejmująca byłe republiki radziecki i centralną Azję. Wiceprezydentem z tego regionu został burmistrz Kazania w Rosji, Kamil Ischakow. Sekretarzem generalnym nowej organizacji została Elizabeth Gateau, która wcześniej przewodziła przez wiele lat Radzie Gmin i Regionów Europy. Rada Światowa wybrała 106-osobowe biuro wykonawcze (rodzaj zarządu tej nowej organizacji), w którym Europa otrzymała 21 miejsc. Na jedno z nich wybrano wiceprezesa Związku Miast Polskich, prezydenta Lublina Andrzeja Pruszkowskiego.


 


tagi: