Europejski Kongres Gospodarczy – końcowe odliczanie

10 maja w Katowicach rozpocznie się Europejski Kongres Gospodarczy – największa impreza biznesowa Europy centralnej. Województwo Śląskie jest partnerem wydarzenia

W Międzynarodowym Centrum Kongresowym odbyła się konferencja prasowa, w trakcie której zaprezentowano tematykę tegorocznej konferencji. Zaplanowano 132 sesje z udziałem ok. 700 prelegentów – łącznie ok. 11 880 godz. merytorycznych debat. W Katowicach spotkają się przedstawiciele administracji Unii Europejskiej, reprezentanci krajowego i europejskiego parlamentu, ministrowie i wiceministrowie z kraju i zagranicy. „Po raz kolejny program Europejskiego Kongresu Gospodarczego podąża za aktualną sytuacją gospodarczą Polski, Europy i świata. Chcemy dyskutować w Katowicach o tematach, którymi zajmują się obecnie przedsiębiorcy, politycy , analitycy i media. Zależy nam na tym ,żeby w tym czasie, gdy Europa boryka się z wewnętrznymi problemami i szuka nowych form współpracy, EKG pozostał otwartym forum debaty, wzbogaconej dodatkowo uczestnictwem dyskutantów z innych kontynentów” – powiedział Wojciech Kuśpik, inicjator EEC, prezes Grupy PTWP SA.

Wśród tematów wiodących dziewiątej edycji EEC są m.in. nowy pomysł na Europę – przemiany polityczne w Unii; gospodarka po Brexicie oraz prawdopodobieństwo innych exitów; kryzys w postrzeganiu liberalnego kapitalizmu; hierarchia wartości w gospodarce w dobie nowych pokoleń pracowników; IV rewolucja przemysłowa – jak rozwijać przemysł z wykorzystaniem najnowszych technologii i w oparciu o digitalizację; inwestowanie w czasach niestabilności – ryzyko, bariery, odwaga, profity. W programie IX EEC znajdą się także tzw. „stałe punkty” – sesje poświęcone takim dziedzinom gospodarki i życia publicznego jak: finanse, innowacje, technologie i człowiek, infrastruktura, rynek zdrowia, transport i logistyka, budownictwo i nieruchomości, globalna współpraca gospodarcza, energetyka i surowce, górnictwo i hutnictwo, zarządzanie, samorządność i polityka regionalna.

„Kongres nieodłącznie podąża za wyzwaniami, przed jakimi stają regiony w Polsce, a szczególnie nasze województwo. Podczas Kongresu podejmiemy temat samorządności – dla regionów to szczególnie ważne w obliczu coraz większych procesów centralizacyjnych w naszym kraju. Temat metropolizacji pojawiał się już podczas debat i paneli, lecz w tym roku jest szczególnie istotny, ze względu na zakończenie kilkuletnich starań o utworzenie metropolii w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej. Kolejnym problemem jest smog i ochrona środowiska – zagadnienia, z którymi zmagają się wszystkie regiony w Polsce. W międzynarodowym gronie chcemy także rozmawiać o przyszłości tych regionów, gdzie tradycyjne gałęzie przemysłu takie jak górnictwo czy hutnictwo przestają być wiodącymi – jak niwelować skutki takich procesów i w jakim kierunku podążać” – powiedział marszałek Wojciech Saługa.

Dla uczestników Kongresu otwarte zostanie stoisko promocyjne Województwa Śląskiego, które powstanie na terenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach.

Wydarzeniem towarzyszącym IX edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego będzie już po raz drugi European Start-up Days – przestrzeń otwartego dialogu pomiędzy start-upami, inwestorami a organizacjami wsparcia biznesu. Uczestnicy będą mogli przedstawić swój start-up przed audytorium EEC, biorąc udział w konkursie Start-up Challenge. Organizatorzy kontynuują także projekt EEC – Liderzy Przyszłości (EEC – Leaders of Tomorrow), którego celem jest kreowanie i promowanie aktywnej postawy obywatelskiej oraz zwiększenie zaangażowania młodych osób w życiu publicznym. Podczas gali towarzyszącej EEC nagrodzone zostaną również najlepsze praktyki oraz sukcesy inwestycyjne w ramach szóstej edycji konkursu Top Inwestycje Komunalne.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.