Sejmik za Metropolią

Radni województwa śląskiego wyrazili aprobatę w sprawie jej powołania

„Jako samorząd województwa musimy dbać i pielęgnować samo powstanie metropolii. Ile lat na to wszyscy czekaliśmy, ilu samorządowców trzeba było przekonywać do tej idei. Dzisiaj patrzymy na przyszłą metropolię, która już jest za drzwiami, z wielką nadzieją. Musimy jednak wykonać sporo wysiłku, tylko wtedy metropolia pozwoli nam na budowanie przewagi konkurencyjnej z innymi regionami Polski” – argumentował tuż przed głosowaniem Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.

O historycznej chwili wspomniał obecny podczas głosowania wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik: „Cieszę się, że projekt metropolii poparły bez wyjątku wszystkie siły polityczne. Jestem przekonany, że metropolia przyniesie nowe inwestycje, te nowych inwestorów, a dzięki nim w końcu powstaną nowe miejsca pracy” – dodał.

Obecnie największe obowiązki, m.in. dotyczące poszczególnych konsultacji społecznych, koordynowania działań samorządów gminnych, jak też propozycji nazwy dla nowego podmiotu – leżą po stronie Katowic. To władze stolicy województwa mają przedstawić kompletną dokumentację rządowi. Na nią składa się: opinia Sejmiku Województwa Śląskiego, uchwały rad poszczególnych gmin w sprawie konsultacji społecznych oraz wyrażenie przez rady gmin chęci przystąpienia do metropolii.

„Metropolia to krok milowy w historii naszego regionu” – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – „Dzisiaj jesteśmy na etapie konsultacji społecznych podjętych przez 41 gmin. Co więcej kolejne gminy, jak Toszek, czy Miasteczko Śląskie deklarują chęć włączenia się do nowo powstającego podmiotu” – dodał.

Wedle przyjętych przez Sejm (9 marca 2017 r.) przepisów metropolia śląska powstanie formalnie 1 lipca 2017 r., a zacznie działać – 1 stycznia 2018 r. Związek metropolitalny (podobnie jak gwarantował to poprzedni projekt) będzie otrzymywał dochody z budżetu państwa – 5 proc. udziału w podatku PIT od osób mieszkających na obszarze związku, a więc nawet 250 mln zł rocznie. Będzie także otrzymywał składki z budżetów tworzących go gmin.

Nowa ustawa organizuje w ramach związku metropolitalnego zadania, które do tej pory były rozproszone. Związek będzie odpowiadał m.in. za politykę rozwojową, zagospodarowanie przestrzeni, drogi oraz transport publiczny. Mieszkańcy będą korzystać z jednego biletu komunikacji oraz sieci infrastruktury rowerowej.

Metropolia obecnie tworzona jest na bazie 41 gmin. Zajmują one łącznie powierzchnię ponad 2,5 tys. km kw. Zamieszkuje te teren łącznie prawie 2,3 mln osób.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.