Wizyta szwedzkich dyplomatów

Członek Zarządu Województwa Śląskiego Kazimierz Karolczak spotkał się dziś z Ulrikiem Tideströmem, Radcą-Ministrem, zastępca szefa misji z Ambasady Szwecji w Warszawie

W spotkaniu z władzami region uczestniczyli także Daniel Larsson – radca Ambasady Szwecji oraz Arkadiusz Hołda, Konsul Honorowy Szwecji w Katowicach.

Tematem rozmów były szwedzko-polskie relacje dotyczące inwestycji w regionie i ochrony środowiska, szczególnie w aspekcie zrównoważonego transportu miejskiego.

W 2004 roku Województwo Śląskie i szwedzki region Zachodnia Gotalandia (Västra Götalandsregionen) podpisały list intencyjny dot. współpracy międzyregionalnej. Region Västra Götaland należy do najbardziej uprzemysłowionych regionów w Szwecji. Ważną rolę odgrywa tam przemysł samochodowy, drzewny, tekstylny, farmaceutyczny oraz rybny. Göteborg jest głównym portem handlowym i rybackim w Szwecji. Jest także ważnym ośrodkiem przemysłowo-kulturalnym.

W Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej funkcjonują firmy z kapitałem szwedzkim: Electrolux Poland (w Siewierzu, branża AGD), Sandvik Polska (branża maszynowa, Tychy), HL Display Gliwice (tworzywa, Gliwice).

Ulrik Tideström ukończył prawo na Uniwersytecie w Uppsali. Studiował również w USA. Pracował w Departamencie Prawa Międzynarodowego i Praw Człowieka w MSZ w Sztokholmie. Zna język angielski, francuski i rosyjski.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
tagi: