Przyjazne. Zielone. Śląskie

Województwo Śląskie zaprasza na stoisko promocyjne w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbywającego się w Katowicach

Inspirację dla wystroju stoiska promocyjnego regionu stanowią obszary zielone, które zajmują niemal jedną trzecią powierzchni województwa oraz tradycja „śląskiego domu” wyróżniająca się ciepłem i kojarzoną z mieszkańcami regionu gościnnością.

Dużą część przestrzeni zajmuje zielona instalacja zaprojektowana przez Wietrzne Pole. Strefa natury, w której znajdują się prawdziwe, żywe i pachnące lasem rośliny, jest nawiązaniem do obszarów leśnych, które stanowią wielką wartość regionu.

Wystrój stoiska promocyjnego to też odejście od stereotypowego postrzegania Śląska wciąż kojarzonego z przemysłem i krajobrazem pokopalnianych szybów i hutniczych kominów. Ideą przewodnią jest troska o środowisko naturalne i dbałość o dziedzictwo kulturowe.

Na stoisku promocyjnym regionu można podziwiać produkty wykonane w regionie przez tutejszych artystów, przedsiębiorców i projektantów, m.in. ÅOOMI, Geszeft, KAFTI, Laga, Marbet Style, Mazzivo, PP Pracownia, Paged Meble, pieniek pieniek, Silesia Custom Furniture, Wietrzne Pole. Za produkcję i aranżację strefy odpowiada katowickie biuro projektowe bro.Kat oraz Instytucja Kultury Ars Cameralis.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.