Sejmik Sejmików

W Łodzi pod hasłem „Samorządowe oblicza regionów” pierwszy raz w historii odbył się Kongres Sejmików Województw Rzeczpospolitej Polskiej, nazwany także Sejmikiem Sejmików

Radni wojewódzcy z całej Polski, w tym liczna grupa reprezentująca Sejmik Województwa Śląskiego, odpowiedzieli na zaproszenie Zofii Szalczyk, Przewodniczącej Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP, Marka Mazura, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Witolda Stępnia, Marszałka tego województwa i wzięli udział we wspólnych obradach. Uczestnicy wysłuchali prelekcji gości: prof. Jerzego Buzka, który wprowadzał reformę samorządową, prof. Jerzego Stępnia, jednego z jej twórców oraz dra Jana Olbrychta o samorządzie terytorialnym jako podstawie demokratycznego państwa prawa, o reformie samorządowej, jej założeniach i realizacji oraz o perspektywie budżetowej Unii Europejskiej po 2020 r.

Głos zabrali również przedstawiciele władzy państwowej, liderzy ugrupowań parlamentarnych, przedstawiciele Związku Województw RP oraz radni wszystkich 16 województw, w tym Stanisław Dąbrowa, Wicemarszałek Województwa Śląskiego, oraz Jerzy Gorzelik, przewodniczący Klubu Radnych RAŚ. Mówcy – przywołując przepisy Konstytucji RP – dyskutowali o obawach o dalsze losy samorządu terytorialnego w Polsce, a szczególnie samorządu województwa, i podkreślali ważną rolę samorządu w kształtowaniu państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego.

Uczestnicy Kongresu podpisali się pod deklaracją, w której zamanifestowali swoje przywiązanie do idei samorządności terytorialnej.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Załączniki
tagi: