Na rzecz osób niepełnosprawnych

Swoje prace zainaugurowała Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Województwie Śląskim
Dzisiaj marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski oraz wicemarszałek Sergiusz Karpiński wręczyli akty mianowania członkom Rady. Zostali oni rekomendowani przez organizacje charytatywne, stowarzyszenia osób niepełnosprawnych oraz samorządy lokalne. Nominacje otrzymali:
  • Witold Botor (zgłoszony przez CARITAS Archidiecezji Katowickiej)
  • Jerzy Dolnicki (mikołowskie koło Polskiego Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym)
  • Stanisław Grześkowiak (Krajowa Izba Gospodarczo– Rehabilitacyjna)
  • Krzysztof Kubica (zgłoszony przez Prezydenta Rudy Śląskiej)
  • Henryk Pięta (Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych „START”)
  • Bożena Siedlecka (Śląski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża)
  • Renata Zając (zgłoszona przez burmistrza Cieszyna) Przewodniczącym Rady został Jerzy Dolnicki. Do głównych zadań wojewódzkich społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych należą wspieranie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz ochrony ich praw. Do kompetencji rad należy także opiniowanie projektów wojewódzkich programów działań na rzecz niepełnosprawnych oraz ocena ich realizacji. Radę powołuje marszałek Województwa. Działa ona na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.