Industrialna moc przyciągania

84 tysiące osób, mimo kapryśnej aury, uczestniczyło w święcie Szlaku Zabytków Techniki. Większość z nich wysoko ocenia Industriadę i zapowiada udział w kolejnej edycji

Tegoroczną odsłonę festiwalu podsumowano w odrestaurowanych wnętrzach dawnej stolarni Muzeum Śląskiego w Katowicach.

„To jest flagowy produkt turystyczny województwa śląskiego i frekwencja każdego roku tylko to potwierdza. Industriada pokazuje, jak można, działając wspólnie, osiągnąć sukces, którego nie byłoby, gdyby nie praca tak wielu instytucji i tak wielu osób zaangażowanych w realizację tego święta” – podkreślał podczas spotkania dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Przemysław Smyczek.

Uczestnicy Industriady mogli w tym roku wybierać spośród pół tysiąca wydarzeń odbywających się w 47 obiektach i 27 miastach regionu. Biorąc pod uwagę, że pierwszą edycję odwiedziło 27 tys. odwiedzających, wzrost frekwencji jest zatem trzykrotny. Tradycyjnie najwięcej osób przyciągnęły wydarzenia w siemianowickim Parku Tradycji, gdzie zjawiło się tego dnia 10 tys. osób, a w poprzedzającym Industriadę rozruchu maszyn dodatkowe 6 tysięcy. Dużym zainteresowaniem cieszył się także finał święta Szlaku Zabytków Techniki organizowany w Nowych Gliwicach. „Podniebną podróż” teatru Tol z Belgii oglądało tego wieczoru na żywo 3,5 tys. osób.

To, co pozostaje niezmienne w przypadku festiwalu, to wysokie oceny przyznawane imprezie przez odwiedzających. W efekcie badań przeprowadzonych w obiektach przez ankieterów 93 proc. uczestników ocenia Industriadę dobrze lub bardzo dobrze, równie wysoko, bo 94 proc. ocenia pozytywnie rozruch maszyn. W tym roku respondenci ocenili święto na 4,6 w pięciostopniowej skali ocen. Industriada przyciąga też z roku na rok coraz więcej nowych osób. Tym razem 20 proc. po raz pierwszy słyszało o Szlaku Zabytków Techniki, a 58 proc. było po raz pierwszy w wybranym obiekcie. Rośnie także liczba stałych bywalców imprezy. Udział w poprzednich edycjach deklarowało 65 proc osób, a 94 proc. chce wziąć udział w następnej Industriadzie.

Tradycyjnie, podczas podsumowania święta, wyróżniono najaktywniejsze samorządy i obiekty zaangażowane w realizację festiwalu. W tym roku wyróżnienie trafiło do Gliwic, miasta, w którym odbywał się finał imprezy, i do Chorzowa. Uhonorowano także najaktywniejszego przedsiębiorcę na rzecz Industriady, którym zostały Śląskie Kamienice SA.

Podczas spotkania mówiono o zmianach na Szlaku Zabytków Techniki. Na początku roku dołączyło do niego sześć nowych obiektów, kilka innych otrzymało z kolei kategorię „obiekt w zagrożeniu” i zostało zobligowane do przedstawienia planu naprawczego. W tej chwili na szlaku znajdują się 43 obiekty, a oficjalnie do sieci dołączyła Fabryka Porcelany w Katowicach. Do końca czerwca można składać też wnioski w konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dotyczącym renowacji obiektów. Zabytki wpisane do rejestru z terenu województwa śląskiego lub obiekty Szlaku Zabytków Techniki mogą pozyskać łącznie ponad 197 mln zł.

„Przynależność do Szlaku Zabytków Techniki to nie tylko prestiż i możliwość współtworzenia wartościowego produktu turystycznego, ale także korzystanie z działań promocyjnych i szkoleniowych organizowanych przez samorząd województwa śląskiego. To także szansa na pozyskanie w drodze konkursu poważnego dofinansowania inwestycji. Taka sytuacja zdarza się po raz pierwszy w historii Szlaku Zabytków Techniki” – informuje marszałek Wojciech Saługa.

Zaangażowanie samorządu województwa w organizację imprezy zamknęło się w tym roku w kwocie 2 mln zł, kolejne 1,5 mln zł to środki wydatkowane przez właścicieli obiektów. Mimo że na kolejną Industriadę będzie trzeba poczekać prawie rok, obiekty wchodzące w skład tego wyjątkowego w skali kraju i Europy szlaku są czynne dla odwiedzających także w trakcie najbliższych wakacji.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Filmy