Zmieniać świat na lepsze

Uczestnicy organizowanego pod patronatem honorowym marszałka Wojciecha Saługi Kongresu Rad Młodzieżowych Województwa Śląskiego pochwalili i poparli ideę utworzenia po wakacjach Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

„Nasze uczestnictwo w życiu publicznym nie może polegać tylko na organizowaniu dla znajomych imprez sportowych i kulturalnych czy składaniu kwiatów pod pomnikami 3 maja i 11 listopada. Jeżeli tak chcemy podchodzić do obowiązków radnych i uczestnictwa w życiu społecznym, to lepiej od razu dajmy sobie spokój” – zwrócił się do zebranych prowadzący obrady Bartłomiej Maksymowicz, prezes Stowarzyszenia Młodzieżowych Rad Miasta oraz przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice.

„Liczymy na wasze wsparcie i pomoc w kształtowaniu Młodzieżowego Sejmiku. Chcemy mieć z wami autentyczny kontakt, żebyście nam faktycznie mogli podpowiadać kierunki podążania w kreowaniu strategii dla młodych ludzi. Dzięki wam możemy też skutecznie edukować, tłumaczyć zawiłości kompetencyjne między marszałkiem województwa a wojewodą, czego dzisiaj większość nas nie dostrzega, nie rozumie. Ale razem mamy realną szansę to zmienić, mamy szansę zmienić świat na lepsze” – zaapelował z kolei marszałek Wojciech Saługa.

Kongres zorganizowano w Sali Sejmu Śląskiego. Na obrady przybyły delegacje (od 1 do 5 osób) młodzieżowych rad miast i gmin województwa śląskiego. W tym samym miejscu, na jednej z powakacyjnych sesji Sejmiku, będzie procedowane powołanie młodzieżowej wersji tego gremium. Uczestnicy Kongresu zgodnie stwierdzili, co miało swój ślad w przyjętej uchwale, że to bardzo dobry pomysł dający realną szansę na pojawienie się wojewódzkiej strategii dla młodych ludzi.

Podczas obrad omawiano też takie zagadnienia jak kwestia pomocy władz lokalnych skierowanej do młodych ludzi czy osobowość prawna rad młodzieżowych. Uczestnicy Kongresu przyjrzeli się również programowi „Młodzież Plus”, który jest młodzieżową formą budżetu obywatelskiego realizowanego obecnie w Gliwicach.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Filmy