Razem dla pasjonatów rowerów – deklaracja marszałków

Marszałkowie województw powiedzieli zdecydowane „tak” dla rozwoju turystyki rowerowej. W czasie Konwentu Marszałków w Krynicy-Zdroju przedstawiciele regionów podpisali deklarację w tej sprawie

Mieszkańcy i turyści coraz chętniej stawiają na rower jako sposób spędzania wolnego czasu i rekreacji. Wraz z popytem, rosną jednak i ich oczekiwania. „W naszym województwie istnieje duży potencjał dla budowy ścieżek rowerowych – wykazał to audyt dawnych nieczynnych tras kolejowych pod kątem ich adaptacji na trasy rowerowe. Razem z Wiślaną Trasą Rowerową i rowerowym Szlakiem Orlich Gniazd mogłyby one stać się siecią tras rowerowych spinających całe województwo. Coraz częściej mieszkańcy regionu traktują rower jako środek transportu a nie tylko rekreacji. Naszym zadaniem jest więc, by drogi i szlaki rowerowe były dobrze przygotowane i bezpieczne” – powiedział Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego, który złożył swój podpis pod deklaracją.

„Turystyka rowerowa staje się coraz ważniejszym elementem wizerunku turystycznego i oferty turystycznej nie tylko poszczególnych regionów, ale i całego kraju. Jednocześnie rosną oczekiwania klientów – mieszkańców i turystów. Rowerzyści poszukują komfortu, bezpieczeństwa, dostępności oraz odpowiedniego standardu oferowanych im usług, jak również profesjonalnej obsługi i kompleksowej informacji turystycznej” – podkreślał w czasie uroczystego podpisania deklaracji marszałek Jacek Krupa, zachęcając do poznania szerzej tegorocznej kampanii rowerowej „Małopolska na rowery”.

Właśnie po to, by jak najlepiej rozwijać turystykę rowerową, województwa postanowiły ściślej ze sobą współpracować. Fundamentem tego jest podpisana w czasie Konwentu Marszałków deklaracja. W jej preambule napisano: „Marszałkowie Województw Rzeczypospolitej Polskiej deklarują nawiązanie współpracy, wymianę doświadczeń, wypracowanie wspólnych zasad i standardów oraz zintegrowanie działań na rzecz poprawy warunków oraz wspólnego rozwoju turystyki rowerowej w kraju”.

Jednym z zadań, którymi województwa zajmą się w pierwszej kolejności, jest współpraca w wypracowaniu propozycji jednolitego w skali kraju systemu numeracji i zasad oznakowania oraz certyfikacji lokalnych, regionalnych i ponadregionalnych tras rowerowych. Marszałkowie zadeklarowali również, że podejmą m.in. starania o poprawę warunków przewożenia rowerów kolejami regionalnymi.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
tagi: