Wojsko świętowało

Uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego miały miejsce przy Pomniku Żołnierza Polskiego w Katowicach

W tym roku wojewódzkie obchody święta odbyły się 11 sierpnia. Oprócz przemówień i składania kwiatów pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego podczas oficjalnej części uroczystości wręczono odznaczenia państwowe, resortowe, awanse i odznaki pamiątkowe. Odznaczeni za zasługi zostali nie tylko wojskowi, ale również cywile.

Uroczystościom towarzyszyły defilada, pokaz musztry paradnej oraz pokaz uzbrojenia i sprzętu wojskowego. W uroczystości wziął udział wicemarszałek Województwa Śląskiego Stanisław Dąbrowa oraz parlamentarzyści, kombatanci wojenni, przedstawiciele wojska i służb mundurowych, a także mieszkańcy Katowic.

Święto Wojska Polskiego przypadające na 15 sierpnia jest świętem upamiętniającym jedno z największych zwycięstw w historii polskiej armii odniesione w Bitwie Warszawskiej w 1920 roku podczas wojny polsko-bolszewickiej.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.