Europieniądze

W siedzibie katowickiego oddziału TVP S.A. odbyła się konferencja prasowa, podczas której zaprezentowano pierwszy spośród cyklu dziesięciu felietonów filmowych popularyzujących wiedzę na temat wykorzystania w województwie śląskim unijnych funduszy pomocowych
Produkcja 10-minutowych programów jest finansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonych na promocję działań wdrażających Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. „€uropieniądze” autorstwa red. Grzegorza Barańskiego w przystępny sposób wyjaśnią i przybliżą telewidzom możliwości wykorzystania unijnych środków pomocowych oraz wskażą konkretne przykłady skutecznego wykorzystania przedakcesyjnych funduszy pomocowych wykorzystanych do finansowania budowy dróg, kanalizacji, szkół oraz inwestycji sprzyjających rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw. Autor programów akcentuje przełom, który dokonał się 1 maja br. wraz z wejściem Polski do UE. Obecnie inwestycje finansowane z funduszy przedakcesyjnych stopniowo ustępują pola przedsięwzięciom finansowanym z funduszy strukturalnych wspierających działania w ramach priorytetów określonych w ZPORR. W udzielaniu informacji i instrukcji kto, jak, gdzie i kiedy możne ubiegać się o współfinansowanie poszczególnych działań pomagać będą eksperci z Wydziału Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego a także z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który będzie administrował wnioskami składanymi w ramach Priorytetu 2 ZPORR – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach. Autor oraz goście i konsultanci cyklu wyjaśniać będą procedury towarzyszące składaniu wniosków o dofinansowanie, poradzą jak przygotować wymaganą dokumentację i poinformują o obowiązujących terminach składania dokumentów. W każdym programie znajdą się przejrzyste i przystępne informacje niezbędne dla beneficjentów unijnych pieniędzy. Tematem pierwszego odcinka (emisja: 4 czerwca o 18.45 w TVP3) będą unijne fundusze na modernizację i rozwój regionalnej infrastruktury transportowej oraz na edukację. Po przedpremierowym pokazie tego odcinka na pytania dziennikarzy dotyczące inauguracji ZPORR w naszym regionie odpowiadali marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski oraz dyrektor Wydziału Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – Elżbieta Bieńkowska. Gospodarzem spotkania był dyrektor Oddziału TVP S.A. w Katowicach Andrzej Janicki. Autor programu Europieniądze: Grzegorz Barański Współpraca: Dariusz Kmiecik, Krzysztof Karaś Producent: Aneta Łuczak Kierownik Produkcji: Monika Bednarska-Radecka Realizacja: TVP S.A. Oddział w Katowicach
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Cykl programów „€uropieniądze” wyjaśni i przybliży telewidzom możliwości wykorzystania unijnych środków pomocowych  Konferencja prasowa w siedzibie katowickiego oddziału TVP S.A.

Załączniki
Terminy emisji i tematy poszczególnych odcinków