Nauka i pasja tworzenia. Lekcje w Muzeum Śląskim

Na rozpoczynający się rok szkolny Muzeum Śląskie przygotowało nową ofertę edukacyjną dla szkół i przedszkoli. Zajęcia w przestrzeniach wystaw to ciekawa alternatywa dla lekcji w szkolnych ławkach.

Na ofertę edukacyjną Muzeum Śląskiego składa się ponad trzydzieści lekcji muzealnych realizujących podstawy programowe na wszystkich etapach kształcenia z zakresu historii, geografii, języka polskiego, plastyki, wiedzy o kulturze oraz edukacji regionalnej. Lekcje muzealne skierowane są zarówno do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych jak i licealistów. Odrębny program przygotowano dla szkół integracyjnych i specjalnych.

Wszystkie zajęcia zakładają aktywny udział uczniów i są okazją do połączenia nauki z pasją tworzenia, samodzielnymi poszukiwaniami, ćwiczeniem umiejętności pracy w grupach. Wpisując się w podstawy programowe, uzupełniają program nauczania, a przede wszystkim inspirują do własnych przemyśleń i działań twórczych.

Nowością są zajęcia dla szkół podstawowych w przestrzeni edukacyjnej „Na tropie Tomka". Ciekawa scenografia i interaktywne działania prowadzą nas przez pięć kontynentów, przybliżają ich kulturę i przyrodę, a przy okazji zapoznają ze światem powieści Alfreda Szklarskiego. Polecamy również zajęcia „Zabawa z obrazami", wprowadzające najmłodszych w tematykę malarstwa. W trakcie zajęć dzieci poprzez zabawę dowiadują się, czym jest portret, pejzaż i martwa natura. Podczas lekcji „W pracowni artysty" zapoznają się z grafiką oraz wykonują własną odbitkę graficzną, a w trakcie zajęć „W ciemni fotoamatora" mają okazję zobaczyć, jak niegdyś wyglądała ciemnia fotograficzna i stworzyć własne fotograficzne kolaże.

Dla starszych uczniów przygotowano m.in. zajęcia pozwalające na bezpośredni kontakt z dziełami sztuki z różnych epok - „Sztuka gotycka", „Kolory Młodej Polski", „W poszukiwaniu prawdy. Realizm", „Awangardowe kierunki w sztuce XX wieku" czy „Główne kierunki w malarstwie polskim XIX wieku". Podczas lekcji w muzeum uczniowie nabywają umiejętność analizy oraz poznają słownictwo związane z opisem dzieła sztuki. Zajęcia dotyczące analizy dzieła sztuki odbywają się zarówno w Galerii sztuki polskiej 1800-1945, jak i w Galerii sztuki polskiej po 1945 roku, i adresowane są w szczególności do młodzieży przygotowującej się do egzaminów maturalnych.

Szczegóły oferty edukacyjnej odnaleźć można na stronie internetowej www.muzeumslaskie.pl w zakładce Edukacja. Lekcje dla grup szkolnych prowadzone są od środy do piątku od godz. 10.00 (z wyjątkiem zajęć na wystawie „Na tropie Tomka", które są prowadzone także we wtorki). W celu ustalenia terminu należy skontaktować się z Działem Edukacji (tel. 32 779 93 16 lub 32 213 08 60 lub e-mail: edukacja@muzeumslaskie.pl). W jednej lekcji może wziąć udział maksymalnie 25 osób. Cena za zajęcia: 7 zł/os.